Dt.20.12.2012 Vendim Nr.8

Date: 
20/12/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Kamëz

Numri:

Nr. 8

Data:

20-12-2012

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 8 KKT dt 20.12.2012.pdf

Harta e përdorimit të tokës Kamëz

Harta e rrjetit rrugor Kamëz