Dt.15.02.2013 Vendim Nr.1

Date: 
15/02/2013
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Tiranë

Numri:

Nr. 1

Data:

15-02-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf

Harta e përdorimit të tokës Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf

Harta e rrjetit ruggor Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf