Dt.10.05.2013 Vendim Nr.25

Date: 
10/05/2013
Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Shëngjergj , Qarku Tiranë

Numri:

Nr. 25

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 25 KKT dt 10.05.2013.pdf