Dt.01.06.2012 Vendim Nr.2

Date: 
01/06/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Lushnjë

Numri:

Nr. 2

Data:

01-06-2012

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 2 KKT dt 01.06.2012.pdf

Harta e përdorimit të tokës Lushnje

Harta e rrjetit rrugor Lushnje