Dt.01.06.2012 Vendim Nr.10

Date: 
01/06/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku Tiranë

Numri:

Nr. 10

Data:

01-06-2012

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 10 KKT dt 01.06.2012.pdf