Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 12

Date: 
07/03/2014
Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Bulqizë