Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 11

Date: 
07/03/2014
Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Fushë-Krujë

Numri:

Nr. 11

Data:

07-03-2014

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 11 KKT dt 07.03.2014.pdf

Harta e rrjetit rrugor të propozuar ,  IPV Fushë - Krujë

Harta e propozuar e përdorimit të tokës , IPV Fushë - Krujë