2017

 1. Dt. 14.04.2017 Vendim nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Tiranë
  14/04/2017
 2. Dt. 14.04.2017 Vendim nr.2

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Dibër
  14/04/2017
 3. Dt.08.02.2017 Vendim nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Gjirokastër
  08/02/2017
 4. Dt.08.02.2017 Vendim nr.2

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Skrapar
  08/02/2017
 5. Dt.08.02.2017 Vendim nr.3

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Ura Vajgurore
  08/02/2017
 6. Dt.08.02.2017 Vendim nr.4

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Poliçan
  08/02/2017
 7. Dt. 08.02.2017 Vendim nr.5

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Krujë
  08/02/2017
 8. Dt.08.02.2017 Vendim nr.6

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kurbin
  08/02/2017
 9. Dt. 08.02.2017 Vendim nr.7

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Korçë
  08/02/2017
 10. Dt. 08.02.2017 Vendim nr.8

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kukës
  08/02/2017
 11. Dt. 08.02.2017 Vendim nr.9

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Divjakë
  08/02/2017
 12. Dt. 08.02.2017 Vendim nr.11

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Cërrik
  08/02/2017