2016

 1. Dt. 29.12.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Elbasan
  29/12/2016
 2. Dt. 29.12.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kuçovë
  29/12/2016
 3. Dt. 29.12.2016 Vendim nr.3

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Berat
  29/12/2016
 4. Dt. 29.12.2016 Vendim nr.4

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Lushnje
  29/12/2016
 5. Dt. 29.12.2016 Vendim nr.5

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Fier
  29/12/2016
 6. Dt.28.07.2016 Vendim nr. 3

  Vendim Nr. 3, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
  28/07/2016
 7. Dt.28.07.2016 Vendim nr. 4

  Vendim Nr. 4, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 2", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
  28/07/2016
 8. Dt.28.07.2016 Vendim nr. 5

  Vendim Nr. 5, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 3", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
  28/07/2016
 9. Dt. 28.07.2016 Vendim Nr.10

  Vendim Nr. 10, datë 28.07.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Resort Turistik", me vendndodhje në Gjirin e Lalzit, Bashkia Durrës"
  28/07/2016
 10. Dt. 14.06.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar
  14/06/2016
 11. Dt. 14.06.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar
  14/06/2016
 12. Dt. 14.06.2016 Vendim nr.3

  Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës
  14/06/2016
 13. Dt. 07.06.2016 Vendim nr.1

  Vendim Nr. 1, datë 07.06.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i Hidrocentralit "Shpella Poshtë 2".
  07/06/2016
 14. Dt. 07.06.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i hidrocentarlit "Prellë", në ish-komunën Rukaj, Bashkia Mat
  07/06/2016
 15. Dt. 07.06.2016 Vendim Nr.6

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rindërtimi i banesës ku u ngrit flamuri i ish-Republikës së Korçës
  07/06/2016
 16. Dt. 07.06.2016 Vendim nr.15

  Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1,datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithëshme Vendor
  07/06/2016
 17. Dt. 07.06.2016 Vendim nr.16

  Për një ndryshim në Vendimi Nr. 9, datë 17.02.2016 "Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga autoritetet vendore te zhvillimit të territorit
  07/06/2016
 18. Dt. 07.06.2016 Vendim nr.17

  Për shqyrtimin e kërkesave për Leje Zhvilimi dhe Ndërtimi brenda Zonave të Rendësisë Kombëtare
  07/06/2016
 19. Dt. 29.04.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin "Kompleksi i ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë"
  29/04/2016
 20. Dt. 25.04.2016 Vendim nr.1

  Vendim Nr. 01, datë 25.04.2016, Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës
  25/04/2016
 21. Dt. 07.04.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"
  07/04/2016
 22. Dt. 07.04.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin "Kirurgji" dhe "Patologji" në spitalin e Sarandës"
  07/04/2016
 23. Dt. 07.04.2016 Vendim nr.5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Ndërtimi i Hidrocentraleve "Kasollet e Selcës", me vendndodhje në fshatin Selcë, Njësia Administrative Gorë, Bashkia Maliq, Qarku Korçë"
  07/04/2016
 24. Dt. 07.03.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Kapanon industrial për aktivitet prodhimi 1 dhe 2 Kate " me vendndodhje në autostradën Tiranë-Durrës, km5, Kashar, Bashkia Tiranë
  07/03/2016
 25. Dt. 07.03.2016 Vendim nr.3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Mjedise shtesë të aktivitetit industrial për prodhimin e lëndëve plasëse për përdorim civil", me vednndodhje neë Kakavijë, Bashkia Dropull, Qarku Gjirokastër
  07/03/2016
 26. Dt. 07.03.2016 Vendim nr. 4

  Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për objektin :"Ndërtimi dhe rikonstruksioni i zyrave të adminitratës së (OSHEE) sh.a", në Bulevardin "Gjergj Fishta", Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2 dt.01.04.2015
  07/03/2016
 27. Dt. 07.03.2016 Vendim nr. 5

  Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkeave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
  07/03/2016
 28. Dt. 17.02.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion i godinës së ish-hetel Drini dhe ish hotel - Vollgës", Bashkia Tiranë
  17/02/2016
 29. Dt. 17.02.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Korpusi avokatia", me vendndodhje në rrugën "Ana Komnea", Bashkia Tiranë
  17/02/2016
 30. Dt.17.02.2016 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtim i pikës së kalimit të perbashkët Morinë - Vërmicë", Bashkia Kukës.
  17/02/2016
 31. Dt.17.02.2016 Vendim nr.6

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Zëvendësimi i rrjetit TM 35/6 Kv i N/Stacionit të karbitit", Bashkia Tiranë
  17/02/2016
 32. Dt.17.02.2016 Vendim Nr. 7

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Vodafonë Albania", sh.a. nëpërmjet shtimit të antenave pëe 3 stacione bazë
  17/02/2016
 33. Dt.17.02.2016 Vendim Nr. 8

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit '"Telekom Albania", sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë"
  17/02/2016
 34. Dt.17.02.2016 Vendim Nr. 9

  Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të Territorit
  17/02/2016
 35. Dt.12.02.2016 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Këndi i lojrave për femijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Parkut të Liqenit, Bashkia Tiranë"
  12/02/2016
 36. Dt.12.02.2016 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi, Rikonstruksioni dhe Rinovimi i Unazës së Vogël, Tiranë. Loti 2, 3 dhe 4"
  12/02/2016
 37. Dt. 08.01.2016 Vendim Nr. 1

  Për vazhdimin e proçedurave nga AZHT për lëshimin e dokumentit të Lejes së Ndërtimit, bazuar në Lejet Zhvillimore Komplekse të miratuara në KKT përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr.107/2014 "Për palnifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshuar
  08/01/2016