2016

 • Dt. 29.12.2016 Vendim nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Elbasan
  29/12/2016
 • Dt. 29.12.2016 Vendim nr.2

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kuçovë
  29/12/2016
 • Dt. 29.12.2016 Vendim nr.3

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Berat
  29/12/2016
 • Dt. 29.12.2016 Vendim nr.4

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Lushnje
  29/12/2016
 • Dt. 29.12.2016 Vendim nr.5

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Fier
  29/12/2016
 • Dt.28.07.2016 Vendim nr. 3

  Vendim Nr. 3, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
  28/07/2016
 • Dt.28.07.2016 Vendim nr. 4

  Vendim Nr. 4, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 2", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
  28/07/2016

Faqet