2015

 • Dt.30.12.2015 Vendim nr.2

  Për miratimin e kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimin e disa zonave ekzistuese
  30/12/2015
 • Dt. 30.12.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita Hidrokarbure (Gazoil, Benzinë, Solar), në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
  30/12/2015
 • Dt. 30.12.2015 Vendim Nr.4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Fabrikë pasurimi kromi", në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë
  30/12/2015
 • Dt. 30.12.2015 Vendim Nr.5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut të mjeksisë ligjore", Bashkia Tiranë
  30/12/2015
 • Dt. 30.12.2015 Vendim Nr. 6

  Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr.1 dt.30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
  30/12/2015
 • Dt. 30.12.2015 Vendim nr. 7

  Për miratimin e lejes së ndërtimit p=r objektin "Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 KV në 20 KV, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian tëTiranës, Bashkia Tiranë"
  30/12/2015
 • Dt.03.12.2015 Vendim nr.1

  Për miratimin e lejes së ndërtimit pë objektin:"Zgjerim i sheshit me funksion vendparkimi,në perëndim dhe jug-lindje të stadiumit "Loro Boriçi",Bashkia Shkodër"
  03/12/2015

Faqet