2015

 1. Dt.30.12.2015 Vendim nr.2

  Për miratimin e kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimin e disa zonave ekzistuese
  30/12/2015
 2. Dt. 30.12.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita Hidrokarbure (Gazoil, Benzinë, Solar), në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
  30/12/2015
 3. Dt. 30.12.2015 Vendim Nr.4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Fabrikë pasurimi kromi", në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë
  30/12/2015
 4. Dt. 30.12.2015 Vendim Nr.5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut të mjeksisë ligjore", Bashkia Tiranë
  30/12/2015
 5. Dt. 30.12.2015 Vendim Nr. 6

  Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr.1 dt.30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
  30/12/2015
 6. Dt. 30.12.2015 Vendim nr. 7

  Për miratimin e lejes së ndërtimit p=r objektin "Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 KV në 20 KV, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian tëTiranës, Bashkia Tiranë"
  30/12/2015
 7. Dt.03.12.2015 Vendim nr.1

  Për miratimin e lejes së ndërtimit pë objektin:"Zgjerim i sheshit me funksion vendparkimi,në perëndim dhe jug-lindje të stadiumit "Loro Boriçi",Bashkia Shkodër"
  03/12/2015
 8. Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i qendrës kombëtare të pritjes për azilkërkuesit, në Qendër Babrru, Bashkia Tiranë
  01/12/2015
 9. Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e ndryshimit të funksionit te ish-godinës së doganës Tiranë në laborator doganor dhe miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i laboratorit doganor", Bashkia Tiranë
  01/12/2015
 10. Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i volumit shtesë 2 kate, pranë godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendëshme"
  01/12/2015
 11. Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Godinë shërbimi 1 kat" Rinas, Bashkia Kruje
  01/12/2015
 12. Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e ndryshimit të titullit të projektit nga "Kompleksi arsimor dhe Qendrën sociale Mirësia në"Qendra arsimore e Kuvajtit", sipas Vendimit Nr. 14, datë 08.04.2014 të KKT
  01/12/2015
 13. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Linja 110KV Rrashbull-Golem-Kavajë", me shtrirje në territorin e Bashkisë Durrës dhe Bashkisë Kavajë
  29/10/2015
 14. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita bregdetare me kapacitet 2 x 10.000m3, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
  29/10/2015
 15. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Impianti i depozitimit, shpërndajrjes dhe tregtimit të nën-produkteve të naftës, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
  29/10/2015
 16. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Restaurimi i godinës së prefekturës së Qarkut Tiranë"
  29/10/2015
 17. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i Qendrës Kombëtare të Kulturës pë fëmijë/Teatri i Kukullave dhe Qendrës Kombëtare të Veprimtarie Folklorike", Bashkia Tiranë
  29/10/2015
 18. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.6

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektet "Zgjerimi i stacionit egzistues Vodafone 133 Rrogozhina dhe Rikonstruksion i rrugës egzistuese", me vendodhje në fshatin Thanasaj, Njësia Administrative Dushk, Bashkia Lushnje
  29/10/2015
 19. Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.7

  Për delegimin e përgjegjësive Bashkia Tiranë për shqyrtimin dhe miratimin e Kërkesave për Leje Zhvillimi/Ndërtimi të parashikuara në listën Nr. 3, të Vendimit Nr. 7, datë 23.03.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit
  29/10/2015
 20. Dt. 16.10.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit "Për vendosjen e 28 pikave të reja të transmetimit numerik për radiotelevizionin shqiptar (RTSH)" për fazën e parë të implementimit të projektit DVB-ALT 2
  16/10/2015
 21. Dt. 16.10.2015 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i pikës së kalimit të kufirit ekzistues dhe ndërtimi i terminalit të ri doganor "Hani i Hotit""
  16/10/2015
 22. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 1

  Për përcaktimin dhe shpalljen si zona të rëndësisë kombëtare në planifikim, të 64 zonave të mbrojtura të monumenteve të kulturës, të shpallura me urdhër të ministrit të kulturës, pas miratimit në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve për periudhën 2014-2015
  09/09/2015
 23. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e ndryshimit të destinacionit të laboratorit hidraulik në qendër arti dhe miratimin e lejes së ndërtimit për “rikonstruksionin e qendrës së artit - Skena e Re”, Bashkia Tiranë
  09/09/2015
 24. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndriçimin e fasadës së godinës së Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, Bashkia Tiranë
  09/09/2015
 25. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 4

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Sistemimin e hyrjes së godinës së Drejtorisë së Policisë së Shtetit”, Bashkia Tiranë
  09/09/2015
 26. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Rehabilitimin e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Bashkia Tiranë
  09/09/2015
 27. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 6

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone albania” sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 6 stacione bazë”
  09/09/2015
 28. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 7

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Telekom Albania” sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë”
  09/09/2015
 29. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 8

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Repart prodhimi dhe mjedise shërbimi”, Bashkia Kamëz
  09/09/2015
 30. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 9

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Ndërtimi i hidrocentraleve “Gjadër 1/1”, “Gjadër 1/2"; “Gjadër 2”; “Gjadër 3”; “Gjadër 4”; “Gjadër 6””, mbi lumin Gjadër, me shtrirje në territorin e Bashkive Shkodër, Vau i Dejës, Lezhë dhe Pukë
  09/09/2015
 31. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 10

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Ndërtimin e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3” dhe “Seta 4””, mbi përroin e Radatit, me shtrirje në territorin e Qarkut Dibër
  09/09/2015
 32. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 11

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i fabrikës së pasurimit të kromit”, me vendndodhje në Surroj, Bashkia Kukës
  09/09/2015
 33. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 12

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i fabrikës së pasurimit të kromit”, me vendndodhje në Kalimash, Bashkia Kukës”
  09/09/2015
 34. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 13

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 2, 7, dhe 13 kat mbi toke dhe 2 kat parkim nen toke", ne rrugen e Elbasanit, bashkia Tirane
  09/09/2015
 35. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 14

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 9 kat mbi toke dhe 2 kat parkim nen toke" ne rrugen e Kavajes, Bashkia Tirane
  09/09/2015
 36. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 15

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 8 dhe 10 kat mbi toke dhe 2 kat nen toke" ne rrugen "Ndre Mjeda", Bashkia Tirane
  09/09/2015
 37. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 16

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 3, 7 dhe 8 kat mbi toke dhe 2 kat parkim nen toke", rruga e Dibres, bashkia Tirane
  09/09/2015
 38. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 17

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 1, 3, dhe 4 kat mbi toke dhe 1 kat nen toke", ne rrugen e Durresit, Bashkia Tirane
  09/09/2015
 39. Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 18

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Godine banimi dhe sherbimesh 4, 6 dhe 8 kat mbi toke dhe 1 kat parkim nen toke", ne rrugen "Gjon Muzaka", Bashkia Tirane
  09/09/2015
 40. Dt. 30.07.2015 Vendim Nr.1

  Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore
  30/07/2015
 41. Dt. 22.07.2015 Vendim Nr.1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per " Ndertimin e sheshit te Pusit "Zverneci Perendimor 1"" me vendodhje Narte, Bashkia Vlore
  22/07/2015
 42. Dt. 22.07.2015 Vendim Nr.2

  Per miratimin e lejes se ndertimit per " Ndertimin e Hidrocentraleve "Backa1", "Backa2", "Backa A", "Backa B", "Backa C", ne lumin e Strataveckes, Bashkia Skrapar
  22/07/2015
 43. Dt. 22.07.2015 Vendim Nr.3

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Ndertimin e Hidrocentraleve " Thane" dhe "Mollas", me shtrirje ne rrjedhen e lumit te Devollit, ne Qarkun Fier dhe Qarkun Elbasan
  22/07/2015
 44. Dt. 22.07.2015 Vendim Nr.4

  Per miratimin e ndryshimit te subjektit zhvillues ne lejen zhvillimore komplekse per "Ndertimin e Kompleksit Turistik "Hotel Palace"", miratuar me vendim nr.5, dt 07.03.2014 te KKT, ish-komuna Kashar, Bashkia Tirane
  22/07/2015
 45. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Rikonstruksionin e objektit Ish-Hotel Dajti" me vendodhje ne bulevardin "Deshmoret e Kombit", Bashkia Tirane
  21/07/2015
 46. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Rikualifikimin urban te sheshit "Avni Rustemi" dhe Pazarit te Ri", Bashkia Tirane
  21/07/2015
 47. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 3

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Linjen e re te Furnizimit me uje te ujesjellesit, Durres", me shtrirje ne qarkun Durres dhe Qarkun Lezhe
  21/07/2015
 48. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 4

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Ndertimin e rruges "Qukes - Qafe Plloce"" me vendndodhje ne Qarkun Elbasan dhe ne Qarkun Korce
  21/07/2015
 49. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 5

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Ndertimin e Qendres Kombetare te Urgjencave Mjekesore" brenda territorit te Spitalit te Traumes, Bashkia Tirane
  21/07/2015
 50. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 6

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Ndertimin e godines se re te paraburgimit, Burgu 313" Bashkia Tirane
  21/07/2015
 51. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 7

  Per miratimin e lejes se ndertimit per "Ndertimin e N/Stacionit te ri 110/35/10 KV me fuqi te instaluar 25 MW", Bashkia Çorovode
  21/07/2015
 52. Dt. 21.07.2015 Vendim Nr. 8

  Per miratimin e lejes se ndertimit per " Ndertimin e Infrastruktures dhe Shtepive zevendesuese per familjet qe preken nga programi i risistemimit te "Devoll Hydro-Power", me vendodhje ne Bashkine Gramsh dhe Cerrik
  21/07/2015
 53. Dt. 29.06.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerim të rrjetit tëkomunikimeve elektronike t operatori “Albanian mobile Communications (AMC) sh.a”, nëpërmjet shtimit të antenave për 9 stacione bazë
  29/06/2015
 54. Dt. 29.06.2015 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerim të rrjetit tëkomunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone albania” sh.a, nëpërmjet shtimit tëantenave për 12 stacione bazë
  29/06/2015
 55. Dt. 29.06.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin “ndërtimi i hidrocentralit Denas”, me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së poshtme të lumit të Cemericës, komuna Lekas, Qarku Korçë
  29/06/2015
 56. Dt. 29.06.2015 Njoftim Nr. 1

  Njoftim anetareve te KKT mbi kerkesat per KP, sipas Vendimit nr. 1 date 2/08.2014 te KKT-se dhe Vendirnit nr. 5 per periudhen 05.65.2015 - 29.06.2615
  29/06/2015
 57. Dt. 29.06.2015 Njoftim Nr. 2

  Njoftim anetareve te KKT mbi projektet e infrastruktures vendore dhe rajonale te kualifikuara per financim nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. Thirrja e Pare-Tranzhi 2 Thirrja e Dyte-Tranzhi 1, Thirrja e Trete dhe Thirrja e Katert-Tranzhi
  29/06/2015
 58. Dt. 27.05.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e projektit të vijës lumore dhe ishullit të Osumit në Qytetin e Beratit, sipas projektit fitues të Konkursit Kombëtar
  27/05/2015
 59. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Shtesë kati me konstruksion metalik dhe rikonstruksion zyrash në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë”, Bashkia Tiranë”
  05/05/2015
 60. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.2

  Per miratimin e lejes se ndertimit per punime civile te" Rrjetit nderurban kabllor me fiber optike" ne akses nacionale rrugore ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise
  05/05/2015
 61. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin“Ndërtimi i Hidrocentralit “Perollaj”, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Bexhmillës, Komuna Golaj, Qarku Kukës
  05/05/2015
 62. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Lashkiza 1” dhe “Lashkiza 2”, në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Lashkizës, Vilës dhe Shehut”, Komuna Zall – Dardhë, Qarku Dibër
  05/05/2015
 63. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Rapuni 3” dhe “Rapuni 4”, në rrjedhën e lumit Rapun, Komuna Qendër – Librazhd, Qarku Elbasan
  05/05/2015
 64. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.6

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Gavran” dhe “Gavran 1”, në përroin e Fragovishtës, Komuna Stravaj, Qarku Elbasan
  05/05/2015
 65. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.7

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “San Pietro”, Komuna Ishëm, Qarku Durrës
  05/05/2015
 66. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.8

  Për miratimin e rishikimit të kushteve dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për projektin “Tirana Business Park”, në fshatin Fushë – Prezë
  05/05/2015
 67. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.9

  Per miratimin e projektit fitues te konkursit nderkombetar per projektimin urban te korrdinimit ekonomik Tirane - Durres
  05/05/2015
 68. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.10

  Per miratimin e projektit fitues te konkursit nderkombetar per projektimin urban te " Perles se bregdetit te jugut"
  05/05/2015
 69. Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.11

  Per rishikimin e studimit ne zonen e rezidencave te pushimit dhe miratimin e lejes se ndertimit per 6 rezidenca dhe objektet e sherbimit, ne zonen bregdetare Pulaj, komuna Velipoje
  05/05/2015
 70. Dt. 05.05.2015 Njoftim Nr. 1

  Njoftim anetareve te Keshillit Kombetar te territorit mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT per periudhen 01.04 - 05.05.2015
  05/05/2015
 71. Dt. 01.04.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Tribunës kryesore në Perëndim dhe në Jug, rikonstruksioni i Tribunës ekzistuese në Veri dhe në Lindje, si dhe infrastrukturës përreth stadiumit “Loro Boriçi”, Bashkia Shkodër
  01/04/2015
 72. Dt. 01.04.2015 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i Zyrave të Administratës së Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), në Bulevardin “Gjergj Fishta”, Bashkia Tiranë
  01/04/2015
 73. Dt. 01.04.2015 Njoftim Nr. 1

  Njoftim anetareve te Keshillit Kombetar te Territorit mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT,sipas Vendimit nr.1 dt22.08.2014 te KKT-se,"Per harmonizimin e IPV ne funksion te ndarjes se re administrativo-territoriale" dhe Vendimit
  01/04/2015
 74. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i volumit shtesë 1 kat me funksion “Sallë Konferencash” dhe rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendshme”, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë
  23/03/2015
 75. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41°N19°E”, në Fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës
  23/03/2015
 76. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës 110 Kv Lapaj–Peshkopi dhe dy daljeve përkatëse 110 Kv të N/Stacionit Lapaj dhe N/Stacionit Peshkopi”, Qarku Dibër
  23/03/2015
 77. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 4

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës kabllore 110 KV ish-fabrika e Qelqit – N/Stacioni Selitë”, Qarku Tiranë
  23/03/2015
 78. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Impiantit Industrial për përpunimin dhe menaxhimin e integruar të skrapeve metalike dhe ndërtimin e landfillit përkatës brenda territorit të Parkut Industrial”, në komunën Rrashbull, Qarku Durrë
  23/03/2015
 79. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 6

  Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Qarr” dhe “Kaltanj” në pellgun ujëmbledhës të lumit Osum”, komuna Çlirim, Qarku Korçë
  23/03/2015
 80. Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 7

  Për trajtimin e disa kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi, të depozituara pranë Bashkisë Tiranë përpara hyrjes në fuqi të Vendimit nr.1, datë 22.08.2014 të KKT
  23/03/2015
 81. Dt. 23.03.2015 Njoftim Nr. 1

  Njoftim anetareve to Keshillit Kombetar te Territorit mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 date 22.08.2014 te KKT-se
  23/03/2015
 82. Dt. 23.03.2015 Njoftim Nr. 2

  Njoftim anetareve te KKT mbi projektet e infrastruktures vendore dhe rajonale te kualifikuara per financim nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve, Thirrja e Pare
  23/03/2015
 83. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 1

  Vendim Nr.1 datë 16.02.2015_Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone Albania”
  16/02/2015
 84. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 2

  Vendim Nr.2 datë 16.02.2015_Ndertimi i rrugës “Banjë – Gramsh dhe Ura e Trashovicës”
  16/02/2015
 85. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 3

  Vendim Nr.3 datë 16.02.2015_Linja e Transmetimit "Uznove Corovodë"
  16/02/2015
 86. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 4

  Vendim Nr.4 datë 16.02.2015_Hidrocentrali Bisak, komuna Fan, Qarku Lezhë
  16/02/2015
 87. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 5

  Vendim Nr.5 datë 16.02.2015_Hidrocentralet “Zerec 1” dhe “Zerec 2”, komuna Moglicë, Qarku Korçë
  16/02/2015
 88. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 6

  Vendim Nr.6 datë 16.02.2015_Linjat e transmetimit të tensionit të lartë të Kaskadës së Hec-ve të Fanit
  16/02/2015
 89. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 7

  Vendim Nr.7 datë 16.02.2015_“Fabrikë pasurim Kromi”, komuna Tërnovë, Qarku Dibër
  16/02/2015
 90. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 8

  Vendim Nr.8 datë 16.02.2015_“Shtesë volumi 1 kat, me funksion “Sallë Konferencash”_TID Tower
  16/02/2015
 91. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 9

  Vendim Nr.9 datë 16.02.2015_Ndryshim subjekti_Resorti turistik New Born
  16/02/2015
 92. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr.10

  Vendim Nr.10 datë 16.02.2015_“Rinovim i fasadës, ndërtim i shtesës funksionale për mjedis hotelerie dhe Sallë Konference”, në strukturën hoteliere “Rogner Hotel Tirana”
  16/02/2015
 93. Dt. 16.02.2015 Vendim Nr.11

  Vendim Nr.11 datë 16.02.2015_Zonimi funksional i hyrjes së Parkut të Liqenit të Tiranës
  16/02/2015
 94. Dt. 16.02.2015 Njoftim Nr.1

  Njoftim nr.1_Njoftime për KKT_Kontroll Përputhshmërie
  16/02/2015
 95. Dt. 27.01.2015 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e Lejes se Ndertimit per “Impiantin e trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut te Elbasanit dhe prodhimit te energjise”, me vendndodhje ne Bashkine Elbasan
  27/01/2015
 96. Dt. 27.01.2015 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e Lejes se Ndertimit per “Rikonstruksionin e objektit ish-Dhoma e Tregtise dhe Industrise, me destinacion perdorimin nga Sherbimi Kombetar per Rinine” me vendndodhje ne Bashkine Tirane
  27/01/2015