2014

 • Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin " Qendra e trajnimit per arsimin profesional",Kamez,Tirane
  29/12/2014
 • Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e lejes ndertimore per objektin"Rafineri per prodhimin e bitumeve dhe nen produkteve te naftes" ne elbasan
  29/12/2014
 • Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 3

  Per miratimin e lejes ndertimore per hidrocentralet "German 1 , 2 , 3 dhe 4" ne perroin Zalli i Germanit , Komuna Komsi , Qarku Diber
  29/12/2014
 • Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 4

  Per percaktimin e ceshtjes / zones se rendesise kombetare ne Planifikimin e territorit,identifikuar si kurora e gjelber e Tiranes
  29/12/2014
 • Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 5

  Per identifikimin e zonave te urbanizuara ne te gjithe terrritorin e Republikes se Shqiperise dhe miratimin e hartave ku mund te nderhyhet ne funksion te zhvillimit urban
  29/12/2014
 • Dt. 29.12.2014 Njoftim nr. 1

  Njoftim anetareve teKKT mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 dt.22.08.2014 te KKT-se:Per harmonizimin eIPV ne funksion te ndarjes se re administrativo-territoriale" per periudhen 03-29.12.2014
  29/12/2014
 • Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per zgjerimin e rrjetit nepermjet shtimit te antenave per 20 stacione baze
  03/12/2014

Faqet