2014

 1. Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin " Qendra e trajnimit per arsimin profesional",Kamez,Tirane
  29/12/2014
 2. Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e lejes ndertimore per objektin"Rafineri per prodhimin e bitumeve dhe nen produkteve te naftes" ne elbasan
  29/12/2014
 3. Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 3

  Per miratimin e lejes ndertimore per hidrocentralet "German 1 , 2 , 3 dhe 4" ne perroin Zalli i Germanit , Komuna Komsi , Qarku Diber
  29/12/2014
 4. Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 4

  Per percaktimin e ceshtjes / zones se rendesise kombetare ne Planifikimin e territorit,identifikuar si kurora e gjelber e Tiranes
  29/12/2014
 5. Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 5

  Per identifikimin e zonave te urbanizuara ne te gjithe terrritorin e Republikes se Shqiperise dhe miratimin e hartave ku mund te nderhyhet ne funksion te zhvillimit urban
  29/12/2014
 6. Dt. 29.12.2014 Njoftim nr. 1

  Njoftim anetareve teKKT mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 dt.22.08.2014 te KKT-se:Per harmonizimin eIPV ne funksion te ndarjes se re administrativo-territoriale" per periudhen 03-29.12.2014
  29/12/2014
 7. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per zgjerimin e rrjetit nepermjet shtimit te antenave per 20 stacione baze
  03/12/2014
 8. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 2

  Per miratimin e lejes se ndertimit per linjen ajrore te interkonjeksionit 400 KV Shqiperi - Kosove
  03/12/2014
 9. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 3

  Per miratimin e lejes se ndertimit per uzinen e prodhimit te ferrokromit ne Elbasan
  03/12/2014
 10. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 4

  Per miratimin e lejes se ndertimit te parkut eolik Synej , Kavaje
  03/12/2014
 11. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 5

  Per miratimin e lejes se ndertimit per impiantin e perpunimit te rerave bituminoze , Patos Fshat , Fier
  03/12/2014
 12. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 6

  Per miratimin e lejes se ndertimit per rehabilitimin dhe gjelberimin prane rrethrrotullimeve dhe kryqezimeve ne segmentin rrugor Rrogozhine - Fier
  03/12/2014
 13. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 7

  Per miratimin e lejes se ndertimit per rehabilitimin dhe gjelberimin e shetitores buze bregut te Drinit
  03/12/2014
 14. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 8

  Per miratimin e lejes se ndertimit per rehabilitimin e lumit Gjanice Fier
  03/12/2014
 15. Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 9

  Per miratimin e rishikimit te Instrumentit te Pergjithshem Vendor , Bashkia Korce
  03/12/2014
 16. Dt.03.12.2014 Njoftim nr. 1

  Anetareve te KKT mbi kerkesat per kontroll erputhshmerie te shqyrtuara ne AKPT,sipas Vendimit nr.1 dt.22.8.14 "Per harmonizimin e IPV ne funksion te ndarjes se re administrativo-territoriale"
  03/12/2014
 17. Dt. 07.11.2014 Vendim nr.1

  Per identifikimin e brezit te urbanizuar pergjate korridorit Tirane-Durres dhe miratimin e hartes ku mund te nderhyhet ne fuksion te zhvillimit ekonomik
  07/11/2014
 18. Dt.07.11.2014 Vendim nr.2

  Per miratimin e lejes se ndertimit per rikonstruksionin e godines se Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Tirane
  07/11/2014
 19. Dt.07.11.2014 Vendim nr.3

  Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin : Bunker per instalimin e dy akseleratoreve lineare ne spitalin onkologjik te Q.S.U.T
  07/11/2014
 20. Dt.07.11.2014 Vendim nr.4

  Per miratimin e lejes se ndertimit per godinen e qendres shendetesore, Divjake
  07/11/2014
 21. Dt.07.11.2014 Vendim nr.5

  Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin e rehabilitimit te bregut te liqenit te Ohrit, segmenti Lin - Pogradec
  07/11/2014
 22. Dt.07.11.2014 Vendim nr.6

  Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin e rikualifikimit urban te dy shesheve ne qender te Tiranes
  07/11/2014
 23. Dt.07.11.2014 Vendim nr.7

  Per miratimin e lejes se ndertimit per projektin e rehabilitimit te fasadave pergjate bulevardit Republika, Berat
  07/11/2014
 24. Dt.07.11.2014 Vendim nr.8

  Per miratimin e procedures per shqyrtimin e kerkesave per leje ndertimi
  07/11/2014
 25. Dt. 07.11.2014 Njoftim Nr. 1

  Njoftim anetareve teKKT mbi kerkesat per kontroll perputhshmerie te shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 dt.22.08.2014 te KKT-se:Per harmonizimin e instrumenteve te planifikimit vendor ne funksion te ndarjes se re administrativo-territoriale
  07/11/2014
 26. Dt. 24.10.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per rikonstruksion dhe shtese volumi te godines se Qendres Shendetesore te Specialiteteve nr.1 , Tirane
  24/10/2014
 27. Dt. 03.10.2014 Vendim Nr. 1

  Per miratimin e lejes se ndertimit per Muzeun e Bashkejeteses, Tirane
  03/10/2014
 28. Dt. 24.09.2014 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e shesheve të shpimit, kantierëve dhe infrastrukturës lidhëse për puset e nxjerrjes së hidrokarburëve, AZ-1001 dhe AZ-1002, Komuna Prondi dhe Kozare, Qarku Berat
  24/09/2014
 29. Dt. 24.09.2014 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Dunica 1" , "Dunica 2", "Trebinjë", "Podgozhan" dhe "Kalivac", Komuna Trebinjë, Qarku Korçë
  24/09/2014
 30. Dt. 24.09.2014 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Ballenjë" , Komuna Martanesh, Qarku Dibër
  24/09/2014
 31. Dt. 24.09.2014 Njoftim Nr.1

  Njoftim anëtarëve të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr.199 dt 02.04.2014 " Për disa shtesa ne Vendim nr.480 dt.22.06.2011,të KM "Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit, të ndryshuar
  24/09/2014
 32. Dt. 22.08.2014 Vendim Nr. 1

  Për harmonizimin e Instrumentave të Planifikimit Vendor në funksion të ndarjes së re administrativo - territoriale
  22/08/2014
 33. Dt. 22.08.2014 Vendim Nr. 2

  Për fillimin e proçedurave për hartimin e disa projekteve pilot në kuadrin e Planeve Kombëtare të Territorit
  22/08/2014
 34. Dt. 22.08.2014 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e nismës për përcaktimin e disa çështjeve / zonave të rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit
  22/08/2014
 35. Dt. 22.08.2014 Vendim Nr. 4

  Për mitarimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e " Portit të jahteve " në kalanë e Turrës , Komuna Synej , Qarku Tiranë
  22/08/2014
 36. Dt. 22.08.2014 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e lejes zhvillimore të veçantë për zhvendosjen e statujës së Nënë - Terezës
  22/08/2014
 37. Dt.30.07.2014 Vendim Nr.1

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për projektin e zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës
  30/07/2014
 38. Dt.30.07.2014 Vendim Nr.2

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjave të transmetimit të energjisë elektrike, 110 kv, Memaliaj – Këlcyrë – Përmet, Korçë – Ersekë dhe Babicë - Sarandë
  30/07/2014
 39. Dt.30.07.2014 Vendim Nr.3

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjave të transmetimit të energjisë elektrike 110 kv, Banjë-Cerrik dhe 220 kv, Moglicë-Elbasan
  30/07/2014
 40. Dt.30.07.2014 Vendim Nr.4

  Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit për objektin “Godinë administrative shtesë dhe kapanone për kontrollin fizik dhe tahografik në drejtorinë rajonale të transportit rrugor, Tiranë”
  30/07/2014
 41. Dt.30.07.2014 Vendim Nr.5

  Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit për objektin “Rikonstruksion dhe shtesë katesh të godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare”
  30/07/2014
 42. Dt.30.07.2014 Njoftim Nr.1

  Njoftim anëtarëve të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr. 199 dt 02.04.14 “Për disa shtesa në Vendimin nr. 480, dt 22.06.11, të KM “Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit”, të ndryshuar.
  30/07/2014
 43. Dt.11.07.2014 Vendim Nr.1

  Për miratimin e Lejes zhvillimore Komplekse për rikonstruksionin e mjediseve të sallave “V.I.P.”, të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza”
  11/07/2014
 44. Dt.27.05.2014 Vendim Nr.1

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e By-Pass të Vlorës
  27/05/2014
 45. Dt.27.05.2014 Vendim Nr.2

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e By-Pass të Rrogozhinës
  27/05/2014
 46. Dt.27.05.2014 Vendim Nr.3

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin e stadiumit " Ruzhdi Bizhuta" , Bashkia Elbasan
  27/05/2014
 47. Dt.27.05.2014 Vendim Nr.4

  Për miratimin e lejes zhvillimore për ndërtimin e pallatit të sportit "Arena" dhe godinës së administratës së sportit shqiptar brenda kompleksit sportiv "Tirana Olimpik Park" , Tiranë
  27/05/2014
 48. Dt.27.05.2014 Vendim Nr.5

  Për zhvillimet me interes publik , shtetëror dhe kombëtar në zonat e pezulluara me vendim të Keshillit Kombëtar të Territorit
  27/05/2014
 49. Dt.27.05.2014 Njoftim Nr.6

  Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi projektet e infrastrukturës vendore të kualifikuara për financim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
  27/05/2014
 50. Dt.27.05.2014 Njoftim Nr.7

  Njoftim anëtarëve të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr.199 dt 02.04.14 " Për disa shtesa ne Vendim nr.480 dt.22.06.11,të KM "Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit",të ndryshuar
  27/05/2014
 51. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 1

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP)
  08/04/2014
 52. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e nismës për hartimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë - Durrës
  08/04/2014
 53. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e lejes zhvillimore të infrastrukturës për ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe shërbime sanitare në Bashkinë Orikum , Qarku Vlorë
  08/04/2014
 54. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 4

  Për miratimin e lejes zhvillimore për ndërtimin e linjës së trasmetimit të energjisë elektrike 110 kv Ersekë - Përmet
  08/04/2014
 55. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e impiantit Energjetik Fotovoltaik , Bashkia Korçë
  08/04/2014
 56. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 6

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Dragobia" , Komuna Margegaj , Qarku Kukës
  08/04/2014
 57. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 7

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Malla" , në rrjedhën e poshtme të lumit Molla e Lurës , Komuna Zall - Reç , Qarku Dibër dhe Komuna Arrën , Qarku Kukës
  08/04/2014
 58. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 8

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Koxherraj" , Komuna Martanesh , Qarku Dibër
  08/04/2014
 59. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 9

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Treska 1" , "Treska 2" ,"Treska 3" dhe "Treska 4" në lumin e Treskës,Komuna Vithkuq dhe Kolonjë , Qarku Korçe
  08/04/2014
 60. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 10

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Truen" , Komuna Blerim , Qarku Shkodër
  08/04/2014
 61. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 11

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Shutinë" , Komuna Gjegjan , Qarku Shkodër
  08/04/2014
 62. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 12

  Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për objektin "Kompleks industrial për prodhim artizanal këpucësh , showroom dhe zyra", Bashkia Durrës
  08/04/2014
 63. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 13

  Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për objektin Shkollë e Mesme , Komuna Drenovë , Qarku Korçë
  08/04/2014
 64. Dt. 08.04.2014 Vendim Nr. 14

  Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për kompleksin arsimor dhe qendrën sociale për femijët jetimë , Komuna Kashar , Qarku Tiranë
  08/04/2014
 65. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 1

  Për miratimin në parim të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës , sipas projektit fitues të konkursit ndëkombëtar
  07/03/2014
 66. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 2

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin e godinës së konviktit të Universitetit të Sporteve , Tiranë
  07/03/2014
 67. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 3

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për qëndrën e prodhimit të industrisë farmaceutike , Komuna Bubq , Qarku Durrës
  07/03/2014
 68. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 4

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për spitalin Onkologjik , Komuna Kashar, Qarku Tiranë
  07/03/2014
 69. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 5

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për kompleksin turistik Hotel Palace , Komuna Kashar , Qarku Tiranë
  07/03/2014
 70. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 6

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e rrugës hyrëse-dalëse nga hidrovori në resort dhe ndërtimin e infrastrukturës inxhinierike brenda resortit në Gjirin e Lalzit , Hamallë , Bashkia Sukth , Qarku Tiranë
  07/03/2014
 71. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 7

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për kompleksin turistik në fshatin Gjilekë , Dhërmi , Bashkia Himarë , Qarku Vlorë
  07/03/2014
 72. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr.8

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për resortin turistik " Green Coast" , Palasë , Bashkia Himarë
  07/03/2014
 73. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr.9

  Për refuzimin e lejes zhvillimore komplekse për resortin turistik "Gone - Perivol " , Dhërmi , Bashkia Himarë , Qarku Vlorë
  07/03/2014
 74. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr.10

  Për zgjerimin e zonës me rëndësi të vecantë të kurorës së Tiranës
  07/03/2014
 75. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 11

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Fushë-Krujë
  07/03/2014
 76. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 12

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Bulqizë
  07/03/2014
 77. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr.13

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korcë
  07/03/2014
 78. Dt. 07.03.2014 Vendim Nr. 14

  Për miratimin e nismës për hartimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për brezin bregdetar
  07/03/2014