2013

 1. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.1

  Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar
  18/10/2013
 2. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.2

  Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - Durrës
  18/10/2013
 3. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.3

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së Tiranës
  18/10/2013
 4. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.4

  Për masat emergjentë të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonat me rëndësi kombëtare mjedisore
  18/10/2013
 5. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.5

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historike
  18/10/2013
 6. Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.6

  Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit
  18/10/2013
 7. Dt. 08.10.2013 Vendim Nr. 1

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetar
  08/10/2013
 8. Dt. 08.10.2013 Vendim Nr. 2

  Për një ndryshim në Vendimin Nr.2, dt.29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit
  08/10/2013
 9. Dt. 08.10.2013 Vendim Nr. 3

  Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar
  08/10/2013
 10. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.1

  Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin trans Adriatik (Projekti TAP)
  04/07/2013
 11. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.2

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e 11 hidrocentraleve të kaskadës mbi lumin Curraj, me investitor shoqërinë "Telemenia Curraj" sh.p.k. ,Rrethi Tropojë , Qarku Kukës
  04/07/2013
 12. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.3

  Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimet Ballsh - Hekal , Gorisht - Kocul , Cakran - Mollaj dhe vendburimin e Delvinës
  04/07/2013
 13. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.4

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin Patoz - Marinzë për shoqërinë "Bankers Petroleum l.t.d."
  04/07/2013
 14. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.5

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për sheshin e shpimit dhe infrastrukturën lidhëse për pusin e kërkimit 5350, blloku F në komunën Topojë, Qarku Fier, për shoqërinë "Bankers Petroleum Albania" l.t.d.
  04/07/2013
 15. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.6

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Lengarica" , Komuna Petran , Qarku Gjirokastër për shoqërinë "Lengarica & Energy" sh.p.k.
  04/07/2013
 16. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.7

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Tuçep 2" në Komunën Ostren , Qarku Dibër , për shoqërinë "Duka T2" sh.p.k.
  04/07/2013
 17. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.8

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve Rinas, Shpellëz, Gurakuq, Orenjë e Vogël, Orenjë, Qafa, Shmill, Kuterman dhe Zdrajsh në komunën Orenjë , Qarku Elbasan për shoqërinë "Orenja Power" sh.p.k.
  04/07/2013
 18. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.9

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Strelca 1", "Strelca 2" dhe "Strelca ", Komuna Gorë, Qarku Korçë për shoqërinë "Strelca Energy" sh.p.k.
  04/07/2013
 19. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.10

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjës elektrike për hidrocentralin Trebisht , Komuna Trebisht , Rrethi Bulqizë , për shoqërinë "Sa-Gle Kompani" sh.p.k.
  04/07/2013
 20. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.11

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit "Renea" në Komunën Kashar , Qarku Tiranë
  04/07/2013
 21. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.12

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane për qytetin e Maliqit, Qarku Korçë
  04/07/2013
 22. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.13

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Ishëm , Qarku Durrës
  04/07/2013
 23. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.14

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Shkodër
  04/07/2013
 24. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.15

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Synej , Qarku Tiranë
  04/07/2013
 25. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.16

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Gjirokastër
  04/07/2013
 26. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.17

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Pezë , Qarku Tiranë
  04/07/2013
 27. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.18

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Dajt , Qarku Tiranë
  04/07/2013
 28. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.19

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit të F.N.SH - 712 , Komuna Vaqarr , Qarku Tiranë
  04/07/2013
 29. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.20

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Kardhiq , për shoqërinë koncesionare "AE Kardhiq" sh.p.k. , Qarku Gjirokastër
  04/07/2013
 30. Dt.04.07.2013 Vendim Nr.21

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Rrogozhinë
  04/07/2013
 31. Dt.29.05.2013 Vendim Nr.1

  Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e ambjenteve shtesë për Universitetin e Tiranës
  29/05/2013
 32. Dt.29.05.2013 Vendim Nr.2

  Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e xhamisë së Namazgjasë dhe godinës polifunksionale (3.4.6.8 kate dhe 3 kate nëntokë) në kryqëzimin e rrugës "George W. Bush" dhe bulevardit "Zhan D'Ark" , Tiranë
  29/05/2013
 33. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.1

  Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentraleve "Murdhari 1" dhe "Murdhari 2" , Komuna Bërzhitë , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 34. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.2

  Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentralit "Spatharë" , Komuna Qendër , Qarku Elbasan
  10/05/2013
 35. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.3

  Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentraleve "Lena 1" , "Lena 2" dhe "Lena 3" , Komuna Martanesh , Qarku Dibër
  10/05/2013
 36. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.4

  Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Prell" , Komuna Rukaj , Qarku Dibër
  10/05/2013
 37. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.5

  Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Vlushë" , Komuna Leshnjë , Komuna Qendër dhe Bashkia Çorovodë , Qarku Berat
  10/05/2013
 38. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.6

  Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Kozel" , "Helmës 1" dhe "Helmës 2" , Komuna Mollas , Qarku Korçë
  10/05/2013
 39. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.7

  Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Qytezë" , Komuna Miras , Qarku Korçë
  10/05/2013
 40. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.8

  Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e shtesës së korpusit kryesor të Universitetit Politeknik , Tiranë
  10/05/2013
 41. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.9

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik "Omnix Albania" , në Gjirin e Lalëzit , Komuna Ishëm , Qarku Durrës
  10/05/2013
 42. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.10

  Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik " New Born" , Bashkia Sukth , Qarku Durrës
  10/05/2013
 43. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.11

  Leje zhvillimore komplekse , për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar të telefonisë celulare "Vodafon Albania"
  10/05/2013
 44. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.12

  Leje zhvillimore komplekse , për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar të telefonisë celulare "Albanian Mobile Communications" , AMC
  10/05/2013
 45. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.13

  Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik " Perla" , në parcelën 9A , me sipërfaqe 5.79 ha , Komuna Ishëm , Qarku Durrës
  10/05/2013
 46. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.14

  Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik në parcelën 9 dhe 9D , me sipërfaqe 6.08 ha , Komuna Ishëm , Qarku Durrës
  10/05/2013
 47. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.15

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Bërxull , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 48. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.16

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Ndërvendor , Bashkia Fier dhe Komuna Qendër , Qarku Fier
  10/05/2013
 49. Dt. 10.05.2013 Vendim Nr. 17

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Kashar , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 50. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.18

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Farkë , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 51. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.19

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Petrelë , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 52. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.20

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Golem, Qarku Durrës
  10/05/2013
 53. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.21

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Bërzhitë , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 54. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.22

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Vorë , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 55. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.23

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Paskuqan , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 56. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.24

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Mamurras , Qarku Lezhë
  10/05/2013
 57. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.25

  Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Shëngjergj , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 58. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.26

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Vaqarr , Qarku Tiranë
  10/05/2013
 59. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.27

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Durrës
  10/05/2013
 60. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.28

  Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimi Patos - Marinëz , Qarku Fier
  10/05/2013
 61. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.29

  Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Zagorie , Qarku Gjirokastër
  10/05/2013
 62. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.30

  Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin strukturor të objekteve multifunksionale , për shoqërinë "Sigal Resort " sh.p.k. , Komuna Shëngjin , Qarku Lezhë
  10/05/2013
 63. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.31

  Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e repartit mekanik në zonën industriale "Patos - Fier" , Bashkia Patos , Qarku Fier
  10/05/2013
 64. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.33

  Leje zhvillimore komplekse për prodhimin e aksesorëve të duraluminit , Komuna Katund i Ri , Qarku Durrës
  10/05/2013
 65. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.33

  Leje zhvillimore komplekse për prodhimin e aksesorëve të duraluminit , Komuna Katund i Ri , Qarku Durrës
  10/05/2013
 66. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.34

  Për rivlerësimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Elbasanit
  10/05/2013
 67. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.35

  Për rivlerësimin e studimit të planit rregullues të parkut kombëtar të Dajtit, miratuar me vendim të KRRTRSH Nr.9, dt. 06.04.1994 dhe leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hapësirave dhe mjediseve rekreative bio-klimatike, Mali i Dajtit, Qarku Tiranë
  10/05/2013
 68. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.37

  Leje zhvillimore komplekse për venddepozitimin e mbetjeve urbane në Bajkaj , Komuna Vergo , Qarku Vlorë
  10/05/2013
 69. Dt.10.05.2013 Vendim Nr.38

  Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Shëngjin , Qarku Lezhë
  10/05/2013
 70. Dt.03.05.2013 Vendim Nr.1

  Për leje zhvillimore komplekse për puset e kërkimit Molisht-1 ,Shpirag-3 , Shpirag-4 , në blloqet 2-3 , në komunat Sinjë dhe Velabisht ,Qarku Berat ,për shoqerinë "Petromanas Albania GmbH"
  03/05/2013
 71. Dt.19.04.2013 Vendim Nr.1

  Për përcaktimin si zonë e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit ,kompleksin "Xhamia e Namazgjasë dhe godina polifunksionale" në kryqëzimin e rrugës "Geroge W. Bush" dhe bulevardit "Zhan D'Ark" ,Tiranë
  19/04/2013
 72. Dt.08.03.2013 Vendim Nr.1

  Për leje infrastrukture për ndërtimin e qendrës së paraburgimit dhe burgut në komunën Shkrel , Qarku Shkodër
  08/03/2013
 73. Dt.15.02.2013 Vendim Nr.1

  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Tiranë
  15/02/2013
 74. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.1

  Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Stravaj" me investitor shoqërinë "Stravaj Energy" sh.p.k. , në Komunën Stravaj , Qarku Elbasan
  18/01/2013
 75. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.2

  Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Qafëzezë" me investitor shoqërinë "Çaushi Energji" sh.p.k. , në Komunën Mollas , Qarku Korçë
  18/01/2013
 76. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.3

  Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Stavec" me investitor shoqërinë "Koka & Ergi Energy Stavec" sh.p.k. , në Komunën Martanesh , Qarku Dibër
  18/01/2013
 77. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.4

  Për leje infrastrukture për ndërtimin e godinave në truallin e repartit 712 FNSH - Tiranë në Komunën Vaqarr , Qarku Tiranë
  18/01/2013
 78. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.6

  Për rivlerësimin e zonës jugore me sipërfaqe 30 ha ,pjesë e studimit urbanistik pjesor me sipërfaqe 43.69 ha në fshatin Hamallë ,Bashkia Sukth,miratuar me vendim K.RR.T.R.SH Nr.15 ,datë14.07.2009
  18/01/2013
 79. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.7

  Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 9.71 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqëritë "Shijaku" sh.p.k ,"Natoja" sh.p.k. dhe "Dobi Management" sh.p.k. ,në komunën Ishëm ,Qarku Durrës
  18/01/2013
 80. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.8

  Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 1.2 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqërinë "Primavera" sh.p.k në komunën Ishëm , Qarku Durrës
  18/01/2013
 81. Dt.18.01.2013 Vendim Nr.9

  Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 7.6 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit në komunën Ishëm , Qarku Durrës
  18/01/2013