2013

 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.1

  Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar
  18/10/2013
 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.2

  Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - Durrës
  18/10/2013
 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.3

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së Tiranës
  18/10/2013
 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.4

  Për masat emergjentë të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonat me rëndësi kombëtare mjedisore
  18/10/2013
 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.5

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historike
  18/10/2013
 • Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.6

  Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit
  18/10/2013
 • Dt. 08.10.2013 Vendim Nr. 1

  Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetar
  08/10/2013

Faqet