Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut të mjeksisë ligjore", Bashkia Tiranë
30/12/2015
Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr.1 dt.30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
30/12/2015
Për miratimin e lejes së ndërtimit p=r objektin "Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 KV në 20 KV, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian tëTiranës, Bashkia Tiranë"
30/12/2015
Për miratimin e lejes së ndërtimit pë objektin:"Zgjerim i sheshit me funksion vendparkimi,në perëndim dhe jug-lindje të stadiumit "Loro Boriçi",Bashkia Shkodër"
03/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i qendrës kombëtare të pritjes për azilkërkuesit, në Qendër Babrru, Bashkia Tiranë
01/12/2015
Për miratimin e ndryshimit të funksionit te ish-godinës së doganës Tiranë në laborator doganor dhe miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i laboratorit doganor", Bashkia Tiranë
01/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i volumit shtesë 2 kate, pranë godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendëshme"
01/12/2015

Faqet