Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Godinë shërbimi 1 kat" Rinas, Bashkia Kruje
01/12/2015
Për miratimin e ndryshimit të titullit të projektit nga "Kompleksi arsimor dhe Qendrën sociale Mirësia në"Qendra arsimore e Kuvajtit", sipas Vendimit Nr. 14, datë 08.04.2014 të KKT
01/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Linja 110KV Rrashbull-Golem-Kavajë", me shtrirje në territorin e Bashkisë Durrës dhe Bashkisë Kavajë
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita bregdetare me kapacitet 2 x 10.000m3, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Impianti i depozitimit, shpërndajrjes dhe tregtimit të nën-produkteve të naftës, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Restaurimi i godinës së prefekturës së Qarkut Tiranë"
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i Qendrës Kombëtare të Kulturës pë fëmijë/Teatri i Kukullave dhe Qendrës Kombëtare të Veprimtarie Folklorike", Bashkia Tiranë
29/10/2015

Faqet