Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i qendrës kombëtare të pritjes për azilkërkuesit, në Qendër Babrru, Bashkia Tiranë
01/12/2015
Për miratimin e ndryshimit të funksionit te ish-godinës së doganës Tiranë në laborator doganor dhe miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i laboratorit doganor", Bashkia Tiranë
01/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i volumit shtesë 2 kate, pranë godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendëshme"
01/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Godinë shërbimi 1 kat" Rinas, Bashkia Kruje
01/12/2015
Për miratimin e ndryshimit të titullit të projektit nga "Kompleksi arsimor dhe Qendrën sociale Mirësia në"Qendra arsimore e Kuvajtit", sipas Vendimit Nr. 14, datë 08.04.2014 të KKT
01/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Linja 110KV Rrashbull-Golem-Kavajë", me shtrirje në territorin e Bashkisë Durrës dhe Bashkisë Kavajë
29/10/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita bregdetare me kapacitet 2 x 10.000m3, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
29/10/2015

Faqet