Vendimet KKT

Për miratimin e detyrës së projektimit për hartimin e studimit urbanistik të zonës turistike "Kalaja e Turrës", me sipërfaqe 700 ha , Komuna Synej, në Qarkun Tiranë, hartuar nga shoqëria "Finsek" L.t.d.
11/07/2009

Faqet