Vendimet KKT

Për leje infrastrukture për "Depozita bregdetare të karburanteve me kapacitet 43000 m3" me investitor "Kastrati " sh.a. , Komuna Katund i Ri , Qarku Durrës
07/04/2012
Për miratimin e leje sheshi dhe leje ndërtimi për "Depozita bregdetare të gazit të lëngët" sip. sheshi 23 500 m2 , sip. ndërtimi 3 500 m2, me investitor "Primagas" sh.a., Komuna Katund i Ri , Porto Romano , Qarku Durrës
26/08/2011
Për miratimin e leje sheshi dhe leje ndërtimi për objektin "Impiant i depozitave bregdetare të G.L.N.-së", me sip. sheshi 20 000 m2, sip. ndërtimi 2 600 m2, me investitor "Mare Oil" sh.a., Komuna Katund i Ri , Porto Romano , Qarku Durrës
26/08/2011
Për miratimin e detyrës së projektimit për hartimin e studimit urbanistik të zonës turistike "Kalaja e Turrës", me sipërfaqe 700 ha , Komuna Synej, në Qarkun Tiranë, hartuar nga shoqëria "Finsek" L.t.d.
11/07/2011

Faqet