Vendimet KKT

Për lejen e infrastrukturës për "Impjantin e trajtimit të ujrave të ndotura" , me sip. 530 798 m2 , Komuna Kashar , Qarku Tiranë
07/04/2012
Për lejen e infrastrukturës për hidrocentralin "Martanesh" Likonë - Thekër - Lenë Bulqizë , me sipërfaqe sheshi 12800 m2 , Komuna Martanesh , Qarku Dibër
07/04/2012
Për zgjatjen e afatit të lejes ekzistuese të ndërtimit për terminalin bregdetar dhe infrastrukturën përkatëse portuale për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në gjirin e vlorës,për shoqërinë "La Petrolifera Italo-Albanese",për 60 muaj të tjerë
07/04/2012
Për detyrë projektimi dhe studim urbanistik pjesor "Parku Industrial" me sip. 124.34 ha, Fusha e Jallisë , Nartë , Bashkia Vlorë
07/04/2012
Për leje infrastrukture për "Depozita bregdetare të karburanteve me kapacitet 43000 m3" me investitor "Kastrati " sh.a. , Komuna Katund i Ri , Qarku Durrës
07/04/2012
Për miratimin e leje sheshi dhe leje ndërtimi për "Depozita bregdetare të gazit të lëngët" sip. sheshi 23 500 m2 , sip. ndërtimi 3 500 m2, me investitor "Primagas" sh.a., Komuna Katund i Ri , Porto Romano , Qarku Durrës
26/08/2011
Për miratimin e leje sheshi dhe leje ndërtimi për objektin "Impiant i depozitave bregdetare të G.L.N.-së", me sip. sheshi 20 000 m2, sip. ndërtimi 2 600 m2, me investitor "Mare Oil" sh.a., Komuna Katund i Ri , Porto Romano , Qarku Durrës
26/08/2011

Faqet