Vendimet KKT

Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 7.15 ha , në zonën 10 pjesë e studimit për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,Komuna Ishëm , Qarku Durrës
01/06/2012
Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 97 ha ,me investitor shoqërinë "A.C.C. Xhouen" sh.p.k. ,në Fshatin Greth ,Komuna Kryevidh , Qarku Tiranë
01/06/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku Tiranë
01/06/2012
Për miratimin e Instrumentit Kombëtar Sektorial të Planifikimit të Territorit për pozicionimin e antenave të trasmetimeve Radio - Televizive në territorin e "Parkut Kombëtar të Dajtit"
01/06/2012
Për miratimin e detyrës së projektimit dhe studimit urbanistik për zgjerimin e masterplanit të Velipojës dhe studimin urbanistik pjesor me sip.4.4ha,në zonën bregdetare Pulaj, Komuna Velipoj, Qarku Shkodër
01/06/2012
Për studimin urbanistik pjesor , leje sheshi dhe leje ndërtimi për hidrocentralin "Hec Valbonë" , Komuna Margegaj , Qarku Kukës
07/04/2012
Për lejen e infrastrukturës "Rehabilitimi dhe zgjerimi i fushës së grumbullimit të mbetjeve urbane për qytetin e Tiranës në Sharrë" , Komuna Vaqarr , Qarku Tiranë
07/04/2012

Faqet