Vendimet KKT

Për miratimin e lejes së infrastrukturës për ndërtimin e hidrocentraleve në lumin "Zalli i Okshtunit" Borovë,Zabzun,Sebisht,Prodan2,Okshtun+Okshtun Ekologjik,Tërnovë,Lubalesh1,Lubalesh2 dhe Gjoricë me investitor shoq."Diteko",Qarku Elbasan dhe Dibër
01/06/2012
Për miratimin e lejes së infrastrukturës për ndërtimin e hidrocentralit "Koka 1" me investitor "Snow Energy" sh.p.k.,Komuna Martanesh , Bulqizë , Qarku Dibër
01/06/2012
Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 6 ha , në parcelën 9A pjesë e studimit për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit,me investitor shoqërinë Lura sh.p.k. ,Komuna Ishëm , Qarku Durrës
01/06/2012
Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 7.15 ha , në zonën 10 pjesë e studimit për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,Komuna Ishëm , Qarku Durrës
01/06/2012
Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 97 ha ,me investitor shoqërinë "A.C.C. Xhouen" sh.p.k. ,në Fshatin Greth ,Komuna Kryevidh , Qarku Tiranë
01/06/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku Tiranë
01/06/2012
Për miratimin e Instrumentit Kombëtar Sektorial të Planifikimit të Territorit për pozicionimin e antenave të trasmetimeve Radio - Televizive në territorin e "Parkut Kombëtar të Dajtit"
01/06/2012

Faqet