Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Berat
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Lushnje
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Fier
29/12/2016
Vendim Nr. 3, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
28/07/2016
Vendim Nr. 4, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 2", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
28/07/2016
Vendim Nr. 5, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 3", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
28/07/2016
Vendim Nr. 10, datë 28.07.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Resort Turistik", me vendndodhje në Gjirin e Lalzit, Bashkia Durrës"
28/07/2016

Faqet