Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Divjakë
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Cërrik
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Elbasan
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kuçovë
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Berat
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Lushnje
29/12/2016
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Fier
29/12/2016

Faqet