Vendimet KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Tiranë
14/04/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Dibër
14/04/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Gjirokastër
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Skrapar
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Ura Vajgurore
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Poliçan
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Krujë
08/02/2017

Faqet