Sergio Merdani

Përgjegjës në Sektorin e Asistencës për Përdorimin e Regjistrit - Drejtoria e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

Email: sergio.merdani@planifikimi.gov.al

 

Sergio Merdani , lindur më 31 Dhjetor 1991,Sarandë, ka përfunduar studimet e larta në Inxhinieri Gjeoinformatikë në Fakultetitn e Gjeologjisë dhe Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës.(Tetor 2010 – Korrik 2015)

 

Ka njohuri mbi programet kompjuterike si : ArcGis , QGIS, GeoServer ,AutoCad, Erdas IMAGINE, MYSQL, PostgreSQL

Eksperiencën e parë profesionale e ka pasur pranë firmes Gjeo-Vjosa , ku në periudhën Shtator 2015 – Nëntor 2015 ka kryer praktikën studentore dhe më pas është punësuar si përgjegjës GIS & PHOTOGRAMMETRY.

Paralelisht i punësuar në MGC (Metropolitan Geospatial Center).

Për periudhën Janar 2017 - Mars 2017 ka punuar si menaxher rajonal në FIER pranë GEO-BRUNA në kuadër të projektit të popullimit të adresave.

 

Aktualisht punon si përgjegjës në Sektorin e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit , në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT)

 

Zotëron mirë gjuhën Angleze.