Romina Hoxha

Specialiste e Sektorit të Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email: romina.hoxha@planifikimi.gov.al 

 

Znj. Hoxha ka lindur më 19 Mars 1989.

Znj. Hoxha është Specialiste Finance pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë vitit 2011-2012 ka punuar si specialiste ne Raiffeisen Bank Albania në Departmentin SME. Në 2013-2014 ka punuar si financiere në një Studio Kontabiliteti. Në 2014-2016 ka punuar si specialiste finance në biznes privat.

 

Znj. Hoxha ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master për Financë në Fakultetin e Ekonomise, Universiteti i Tiranës. Gjatë 2015-2016 ka kryer Masterin për Inxhinieri Finance në Universiteti Poitiers, France.

Znj. Hoxha zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane, frënge dhe mesatarisht ate spanjolle.