Njoftim mbi aksesin dhe përdorimin e Regjistrit të Integruar i Territorit (RIT)

E mërkurë, 19 April 2017
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju njofton se statusi i Regjistri i Integruar i Territorit (RIT) ështe aktiv dhe mund të vijoni me aksesimin dhe përdorimin e tij.
Aksesimi do të bëhet nëpërmjet përdorimit të VPN-it, ku çdo user duhet të lidhet fillimisht me VPN-in (nëpërmjet username dhe password që zotëron nga sisitemit i e-lejeve), sipas imazhit te mëposhtëm:
 
                                         
 
Pasi të realizohet lidhja me VPN-in duhet të aksesoni link-un: http://intranet.akpt.gov.al dhe të logoheni me kredencialet që ju dispononi për aksesimin e RIT.
Për një përdorim dhe funksionim më të mirë të tij, sugjerohet të përdoret IExplorer 8 ose 9.
Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në: info@planifikimi.gov.al
Ju falenderojmë për mirëkuptimin!