Mikel Tanini

Specialist në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve - Drejtoria e Planifikimit Vendor

Email: mikel.tanini@planifikimi.gov.al

 

Mikel Tanini , lindur më 19 Mars 1992 , ka kryer studimet Bachelor në “Planifikim urban dhe territorial”  në periudhën  2011-2014, në Universitetin Politeknik të Torinos .
Z.Tanini për periudhën Nëntor 2015 – Korrik 2016 ka kryer praktikën pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit , dhe prej Gusht 2016 punon si specialist në Sektorin e Planifikimit të Bashkërenduar, në Drejtorinë për Zhvillimin e Territorit.
 
Zotëron shumë mirë gjuhën italiane dhe angleze.