Erjona Vurmo

Specialiste në Sektorin për Hartimin e Planeve Kombëtare - Drejtoria e Planifikimit Kombëtar

Email: erjona.vurmo@planifikimi.gov.al

 

Erjona Vurmo,lindur më 19.06.1990.Ka përfunduar  studimet  Master Shkencor për Planifikim dhe Menaxhim Urban  tek Universiteti Polis në periudhën 2012-2017.

Gjatë kësaj kohe ka kryer dy praktika profesionale pranë CO-PLAN ,në periudhën korrik-gusht 2016 dhe prill-maj 2017. Më pas ,ka bërë praktikë pranë AKPT në periudhën Nëntor – Dhjetor 2017.Që prej dhjetor 2017 , punon si specialiste në sektorin për hartimin e planeve kombëtare pranë AKPT.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze,mesatarisht atë italiane dhe franceze.