Eljana Zenaj

Specialiste në Sektorin e Planifikimit të Bashkërenduar pranë Drejtorisë për Zhvillimin e Territorit

 Email: eljana.zenaj@planifikimi.gov.al

Eljana Zenaj, lindur më 10 Shkurt 1991, ka përfunduar studimet e larta  dhe Master Shkencor, pranë Universitetit Polis në programin “ Arkitekturë dhe Dizajn Urban”, gjatë viteve 2009-2014.

Znjsh.Zenaj ka experiencë pune profesionale si arkitekte në sektorin privat të projektimit. Gjithashtu ka qënë pjesmarrëse në workshop-e dhe trajnime lidhur me projektimin e qëndrueshëm arkitektonik dhe urban të zhvilluara në bashkëpunim me Ambasaden Amerikane, Universitetit TU-Berlin, etj.

Gjatë periudhës  korrik 2015-tetor 2015 ka kryer praktikë profesionale pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, dhe  prej janar 2016 punon si specialiste në Sektorin e Planifikimit të Bashkërenduar pranë Drejtorisë për Zhvillimin e Territorit

Zotëron mire gjuhën  Italiane dhe Angleze.