Dt.28.07.2016 Vendim nr. 3

Date: 
28/07/2016
Vendim Nr. 3, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe

Numri:

Nr.3

Data:

28-07-2016

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr.3 KKT dt28.07.2016