Dt.08.02.2017 Vendim nr.2

Date: 
08/02/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Skrapar