Dt. 25.04.2016 Vendim nr.1

Date: 
25/04/2016
Vendim Nr. 01, datë 25.04.2016, Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës

Numri:

Nr. 1

Data:

25-04-2016

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr.1 KKT dt 25.04.2016

Harta e vendimit nr.1 KKT dt 25.04.2016