Dt. 14.04.2017 Vendim nr.2

Date: 
14/04/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Dibër