Dt. 09.12.2017 Vendim nr.3

Date: 
09/12/2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Numri:

Nr. 3

Data:

09-12-2017

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr.3 KKT dt 09.12.2017