Dt. 09.12.2017 Vendim nr.1

Date: 
09/12/2017
Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial në Fushën e Turizmit në Rajonin e Alpeve Shqiptare

Numri:

Nr. 1

Data:

09-12-2017

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr.1  KKT dt 09.12.2017