Bashkia Rrogozhinë

Dt.11.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.25.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV