Bashkia Gramsh

Dt.22.12.2017 Bashkia Vau i Dejës

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


Dt.26.12.2017 Bashkia Vau i Dejës

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor