Artenisa Keçi

Specialiste e Sektorit të Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email: artenisa.keci@planifikimi.gov.al

 

Artenisa Keçi ka lindur më 5 Dhjetor 1980 , ka përfunduar studimet universitare pranë Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për Financë-Kontabilitet.

Znj.Keçi ka një eksperiecë disa vjeçare si : specialiste finance pranë kompanisë "Moto Tirana" shpk për periudhën 2009-2016.Nga 2006-2008 ka punuar si ekonomiste në kompaninë farmaceutike O.E.S. Distrimed.Për periudhën 2004-2006 ka punuar pranë kompanisë "Adrion" L.t.d. në sektorin e marketingut.

 

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe italiane.