Anja Cenameri

Specialiste Sektorin e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit  - Drejtoria e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

E-mail : anja.cenameri@planifikimi.gov.al

 

Znjsh. Anja Cenameri lindur në Tiranë në gusht 1992 , ka përfunduar studimet e larta të ciklit "Bachelor" dhe "Master i Shkencave" pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në degën Inxhinieri Gjeoinformatike, gjatë periudhës 2010 - 2015.

Në përfundim të studimeve, ndoqi Programin Kombëtar të Praktikave Profesionale në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, ku pas perfundimit të tij u bë pjesë e stafit të Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit të Minierave deri në dhjetor 2016.

Prej marsit të këtij viti është e angazhuar në mësimdhënie si pedagoge e jashtme në Universitetin Aleksandër Xhuvani, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, pranë Departamentit të Informatikës.

Zotëron gjuhën Angleze dhe italiane