Albi Karasani

Specialist në Sektorin e Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore- Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore

Email: albi.karasani@planifikimi.gov.al

 

Lindur më 1 Korrik 1992 në Peshkopi. Ka mbaruar studimet e larta për drejtësi pranë Universitetit Europian të Tiranës në vitin 2014.

 

Z.Karasani ka një eksperiencë pune si Inspektor pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Dibër për periudhën 2015-2016 si dhe Jurist pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore Dibër për periudhën 2016-2017. Prej Shkurtit të vitit 2017 punon si Specialiste/Juriste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).​
 
 Zotëron gjuhën angleze dhe italiane