Lajme: Përmbledhje

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Gjirokastër

05/09/2016

Në mjediset e kinemasë së qytetit të Gjirokastrës, më datë 05.09.2016 në orën 12:00, u mbajt dëgjesa e katërt publike në kuadër të “Hartimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor dhe Planit te Zhvillimit të Territorit, Bashkia Korçë

05/09/2016

Në mjediset e Sallës së Bibliotekës së Bashkisë Korçë, më datë 05.09.2016, ora 11:30, u mbajt dëgjesa e tretë publike në kuadër të prezantimit të dokumenteve “Vlerësim Mjedisor i Planit të Bashkisë Korçë” dhe “Plani i Zhvillimit të Territorit për Bashkinë Korçë”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Rrogozhinë

05/09/2016

Në ambientet e bashkisë Rrogozhinë, më datë 05.09.2016, ora 12:15, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Poliçan, Skrapar dhe Ura Vajgurore

02/09/2016

Në bashkinë Poliçan më datë 02.09.2016 në orën 11:00, në ambjentet e qendrës kulturore të qytetit, u zhvillua dëgjesa publike e fundit mbi “Hartimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor” në kuadrin e hartimit të PPV-së për bashkitë e LOT 5 Poliçan, Skrapar dhe Ura Vajgurore, për të cilin ju informojmë si më poshtë vijon. 

Takimi i FBPV-së për Lot 6, datë 01.09.2016

01/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Kuçovë (VSM)

01/09/2016

Në mjediset e Sallës së Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Kuçovës, më datë 01.09.2016,

Takimi i FBPV-së për Lot 4, datë 31.08.2016

31/08/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

1 Shtator, aplikim elektronik për leje ndërtimi

25/08/2016

Që prej 1 Shtatorit 2016 aplikimi për leje ndërtimi në të gjithë Shqipërinë është i detyrueshëm vetëm në mënyrë elektronike. Që prej kësaj do të date, çdo qytetar apo biznes duhet të aplikojë vetëm në portalin e-Albania për t'u pajisur me leje ndërtimi.

Faqet