Lajme: Përmbledhje

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Berat (VSM)

09/09/2016

Në mjediset e Sallës së Pallatit të Kulturës “Margarita Tutulani” të qytetit të Beratit, më datë 09.09.2016, ora 11:00, u mbajt dëgjesa e shtatë publike në kuadër të prezantimit “Planit të Përgjithshëm Vendor” dhe e dyta në kuadrin e hartimit të Raporti të VSM.

Takimi i katërt i FBPV për Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren vendore, për Bashkitë Librazhd, Prrenjas dhe Cërrik

09/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Divjakë

08/09/2016

Në ambientet e qendrës kulturore të qytetit të Kavajës, më datë 08.09.2016, ora 09:30, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Takimi i FBPV-së për Lot 3, datë 08.09.2016

08/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Shijak

07/09/2016

Në mjediset e Pallatit të Kulturës së qytetit të Shijakut, më datë 07.09.2016, ora 11:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor dhe Planit te Zhvillimit të Territorit, Bashkia Pogradec

06/09/2016

Në mjediset e hotel Voloreka në Bashkinë e Pogradecit, më datë 06.09.2016, ora 10:53, u mbajt dëgjesa e tretë publike në kuadër të prezantimit të dokumenteve “Vlerësim Mjedisor i Planit të Bashkisë Pogradec” dhe “Plani i Zhvillimit të Territorit për Bashkinë Pogradec”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Vorë

06/09/2016

Në ambientet e Bashkisë së qytetit të Vorës, më datë 06.09.2016, ora 11:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Rrogozhinë

05/09/2016

Në ambientet e bashkisë Rrogozhinë, më datë 05.09.2016, ora 12:15, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Durrës

05/09/2016

Në mjediset e Pallatit të Kulturës së qytetit të Durrësit, më datë 05.09.2016, ora 18:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Dëgjesë Publike Nr. 8 me fokus “Vlerësimin Strategjik Mjedisor” (dëgjesa II e VSM) në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Elbasan

05/09/2016

Më datë 05.09.216, në orën 10:00, në ambjentet e “Hotel Skampa” Bashkia Elbasan zhvilloi dëgjesën e 8-të publike me fokus “Vlerësimi Strategjik Mjedisor” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për bashkinë Elbasan, që po asistohet nga programi PLGP/USAID.

Faqet