Lajme: Përmbledhje

Takimi i dytë i FBPV për hartimin e PPV Bashkitë Fier dhe Lushnje

19/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Takimi i dytë i FBPV për hartimin e PPV për bashkitë e LOT5 (Gjirokastër, Urë Vajgurore, Poliçan, Skrapar)

15/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Lushnje

15/09/2016

Në ambientet e bashkisë Lushnje, më datë 15.09.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimin e dokumentit të Vlerësimit të Strategjisë Mjedisore”.

Takimi i dytë i FBPV për hartimin e PPV për bashkitë (Berat, Kuçovë)

14/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Takimi i FBPV-së për hartimin e PPV-së, Lot 2, Bashkia Dibër, Kukës

13/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Fier

13/09/2016

Në ambientet e bashkisë Fier, më datë 13.09.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimin e dokumentit të Vlerësimit të Strategjisë Mjedisore”.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Vorë

10/09/2016

Në mjediset e Bashkisë së qytetit të Vorës, më datë 10.09.2016, ora 12:00, u mbajt dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planeve të Përg

Dëgjesë Publike për Prezantimin e raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Shijak

10/09/2016

Në mjediset e Pallatit të Kulturës së qytetit të Shijakut, më datë 10.09.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të

Dëgjesë Publike për Prezantimin e raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Durrës

09/09/2016

Në mjediset e Bashkisë së qytetit të Durrësit, më datë 09.09.2016, ora 13:00, u mbajt dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Berat (VSM)

09/09/2016

Në mjediset e Sallës së Pallatit të Kulturës “Margarita Tutulani” të qytetit të Beratit, më datë 09.09.2016, ora 11:00, u mbajt dëgjesa e shtatë publike në kuadër të prezantimit “Planit të Përgjithshëm Vendor” dhe e dyta në kuadrin e hartimit të Raporti të VSM.

Faqet