Lajme: Përmbledhje

KKT miraton 5 planet e para vendore

29/12/2016

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 5 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht dhe teknikisht nga Programi për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore i USAID.

Dëgjesë publike mbi fazën e tretë të hartimit të PPV-së, bashkia Himarë

16/12/2016

Në ambjentet e bar “Ujëvara” në Borsh, më datë 09.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Himarë.

Këshilli i Ministrave miraton Planin e Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030"

14/12/2016
Sot, datë 14.12.2016, u miratua nga Keshilli i Ministrave, Plani i  Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030", dokumenti i parë kombëtar për planifikimin e territorit.

Dëgjesë publike mbi fazën e tretë të hartimit të PPV-së, bashkia Konispol

08/12/2016

Në ambjentet e bashkisë Konispol, më datë 08.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Konispol.

Dëgjesë publike mbi fazën e tretë të hartimit të PPV-së, bashkia Sarandë

08/12/2016

Në ambjentet e sallës së Këshillit të bashkisë Sarandë, më datë 08.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Sarandë.

Dëgjesë publike mbi fazën e tretë të hartimit të PPV-së, bashkia Vlorë

07/12/2016

Në ambjentet e teatrit “Petro Marko” në Vlorë, më datë 07.12.2016 u realizua dëgjesa publike e radhës mbi Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkinë Vlorë.

Takimi i tretë i FBPV për hartimin e PPV Lot 6

07/12/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Takimi i parë i FBPV për hartimin e PPV Bashkia Malësi e Madhe

02/12/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Takimin Rajonal në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës

23/11/2016

Në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës, u mbajt takimi mes grupeve teknike rajonale, i organizuar nga GIZ.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Bashkia Tiranë

18/11/2016

Në ambjentet e bashkisë Tiranë, më datë 18.11.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa e radhës publike në kuadër të “Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor”.

Faqet