Lajme: Përmbledhje

Trajnim nga ekspertët e TAIEX, me temë “Menaxhimi dhe Administrimi i tokës”

24/10/2016

Ministria e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim me ekspertë sllovenë të “TAIEX-it, znj. Jelka Pirkovic dhe z. Franc Zakrajsek, zhvillojnë përgjatë datave 24 – 27 tetor 2016, trajnimi me temë "Menaxhimi dhe Administrimi i Tokës". Ky trajnim konsiston në ekspertizën e implementimin të instrumenteve të menaxhimit dhe administrimit të tokës, të propozuara në Ligjin nr.

Trajnimin e Administratorëve të NJVA për Bashkitë: Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Tropojë, Mat dhe Klos në kuadër të hartimit të PPV-së

20/10/2016

Në kuadër të procesit të hartimit të dokumenteve të Planeve të Përgjithshme Vendore për pesë (5) bashkitë: Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Tropojë, Mat dhe Klos, u zhvillua        trajnimi i Administratorëve të NJVA për Ba

Takim në kuadër të fillimit të procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Mat.

17/10/2016

Në bashkinë Mat më datat 17.10.2016 u zhvillua takimi në kuadër të fillimit të procesit të Hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Mat.

Takimi i koordinimit në kuadër të hartimit të PPV-së për Bashkinë Pogradec, me focus liqenin e Ohrit.

13/10/2016

Në kuadër të përgatitjes së dokumentacionit, për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore edhe në pjesën shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit, dhe të hartimit të PPV-së për bashkinë Pogradec paralelisht, u zhvillua një takim koordinimi, i organizuar mes ICOMOS Organit Këshillimor të UNESCO-s dhe Ministrisë së Kulturës, në prani të stafit të AKPT-së dhe studios konsulente për PPV-në Pogradec.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë

12/10/2016

Në mjediset e Piramidës në qytetin e Tiranës, më datë 10.10.2016, ora 10:00, u mbajt dëgjesa e rradhës publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

 

Workshop në kuadër të fillimit të procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Malësi e Madhe.

06/10/2016

Në bashkinë Malësi e Madhe më datat 05-06.10.2016 u zhvillua “workshop-i” në kuadër të fillimit të procesit të Hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Malësi e Madhe.

Takimet për workshopin “Local Tourism Strategies” organizuar nga GIZ

27/09/2016

Workshopi i organizuar nga GIZ, u mbajt në Himarë, Konispol dhe Vlorë, respektivisht në datat 27 Shtator, 28 Shtator dhe 29 Shtator. Tematika e workshopit ishte mbledhja e një grupi pune nga aktorë të ndryshëm, për konkretizimin e ideve mbi realizimin e disa skenarëve të mundshëm për zhvillimin e turizmit.

Dëgjesë Publike për Prezantimin e dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia Dibër

23/09/2016

Në ambientet e Bashkisë Dibër, më datë 23.09.2016, ora 11:00, u mbajt dëgjesa e tretë  publike në kuadër të “Prezantimit të dokumentit të Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale”.

Takimi i tretë i FBPV-së për hartimin e PPV-së, Bashkia Tiranë

20/09/2016

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Faqet