Lajme: Përmbledhje

2014-05-08
Gjatë dy ditëve të konferencës më shumë se 160 pjesëmarrës nga 25 vende të ndryshme prezantuan studimet e tyre akademike dhe kërkimore, në fusha të ndryshme si: historia dhe ruajtja e arkitekturës, historia arkitektonike dhe ruajtja e trashëgimisë, projektimi urban dhe arkitektonik, planifikimi ... Më shumë>>
2014-05-06
Në emër të Institutit për Planifikim Hapsinorë, Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në bashkëpunim me Programin për Mbështetjen e Komunave në Planifikim Hapësinor (MuSPP), i cili implimentohet nga UN-Habitat-i dhe financohet nga ... Më shumë>>
2014-04-30
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është ftuar të marrë pjesë në Forumin e Biznesit dhe Investimeve Maqedoni-Shqipëri Edicioni i Dytë.Pjesëmarrës do të jenë Drejt. Adelina Greca , Zv/Drejt. Jonida Gaba dhe Ditjon Baboçi.Ky aktivitet do të organizohet tek Hotel Tirana International nga ... Më shumë>>
2014-04-24
Më datë 24 Prill 2014 pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit mbahet takimi për diskutim rreth PINS Bregdet.Pjesëmarrës do të jenë përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ... Më shumë>>
2014-04-23
Të Mërkurën 23 Prill dhe të Enjten 24 Prill 2014 tek Hotel Tirana International mbahet seminari mbi prioritetin e UjitPjesëmarrës do të jenë : Adelina Greca , Ditjon Baboçi , Anisa Qorri  ... Më shumë>>
2014-04-22
Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , z. Erion Veliaj
Sot në Universitetin Epoka, me mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë u mbajt Panairi i Punësimit në ndihmë të studentëve të rinj që janë në prag të përfundimit të procesit të tyre mësimor dhe shumë shpejt synojnë të jenë pjesë e tregut të punës.Agjencia Kombëtare e ... Më shumë>>
2014-03-31
Leksioni do të fokusohet mbi rëndësinë e kontekstit në perspektivën e arkitekturës. Arkitekti Steiner do të provokojë diskutim edhe rreth potencialit që kanë objektet e rrënuara e të harruara publike për t’u transformuar në gjeneratorë të shërbimeve kulturore dhe kulturë-formuese.Ky diskutim u ... Më shumë>>
2014-03-30
Konkursi është çelur nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Altelier Albania.Nëpërmjet këtij projekti, synohet transformimi i Fototekës Kombëtare “Marubi” në një institucion kulturor bashkëkohor. ... Më shumë>>
2014-03-27
Seri me takime në Vlorë pë vazhdimësinë e procesit të rigjenerimit të vijës bregdetare të Vlorës.Pjesemarres: XDGA, METRO_POLIS, ADF, AKPT (AA), MZHUT, Bashkia Vlorë,etjShëtitje e vijës bregdetare nga KM dhe XDGADëgjesë publike + konsultim me grupet e interesit  ... Më shumë>>
2014-03-25
Në bazë të Ligjit nr. 10119 datë 23/04/2009 "Për Planifikimin e Territorit" i azhornuar, Neni 80 pika 3, autoritetet vendore dhe qëndrore të planifikimit, brenda fundit të muajit Mars duhet të përgatisin Raportin Vjetor për Zhvillimet në Territor të vitit të mëparshëm. ... Më shumë>>

Faqet