Lajme: Përmbledhje

2014-06-04
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në misionin e saj për nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut të gjerë dhe grupeve të interesit në proçesin e planifikimit të territorit, ka menduar t’ju ofroj studentëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës praktikë mësimore pranë saj.Në kuadër ... Më shumë>>
2014-05-27
Më datë 27 Maj 2014, ditën e martë, do të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit, ku do të diskutohen disa çështje me rëndësi publike e kombëtare, si edhe disa çështje me ndikim ne zhvillimin ekonomik të vendit.Në mbledhjen e radhës së KKT-së pritet të miratohen: projektet ... Më shumë>>
2014-05-14
Në datë 09 dhe 12 Prill 2014, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ndërmori  aktivitetin e takimeve me studente të fakulteteve të ndryshme, për përfshirjen e tyre në praktikat profesionale, të ofruara nga ky Institucion. Këto aktivitete informuese me studentet u realizuan në ... Më shumë>>
2014-05-08
Gjatë dy ditëve të konferencës më shumë se 160 pjesëmarrës nga 25 vende të ndryshme prezantuan studimet e tyre akademike dhe kërkimore, në fusha të ndryshme si: historia dhe ruajtja e arkitekturës, historia arkitektonike dhe ruajtja e trashëgimisë, projektimi urban dhe arkitektonik, planifikimi ... Më shumë>>
2014-05-06
Në emër të Institutit për Planifikim Hapsinorë, Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në bashkëpunim me Programin për Mbështetjen e Komunave në Planifikim Hapësinor (MuSPP), i cili implimentohet nga UN-Habitat-i dhe financohet nga ... Më shumë>>
2014-04-30
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është ftuar të marrë pjesë në Forumin e Biznesit dhe Investimeve Maqedoni-Shqipëri Edicioni i Dytë.Pjesëmarrës do të jenë Drejt. Adelina Greca , Zv/Drejt. Jonida Gaba dhe Ditjon Baboçi.Ky aktivitet do të organizohet tek Hotel Tirana International nga ... Më shumë>>
2014-04-24
Më datë 24 Prill 2014 pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit mbahet takimi për diskutim rreth PINS Bregdet.Pjesëmarrës do të jenë përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ... Më shumë>>
2014-04-23
Të Mërkurën 23 Prill dhe të Enjten 24 Prill 2014 tek Hotel Tirana International mbahet seminari mbi prioritetin e UjitPjesëmarrës do të jenë : Adelina Greca , Ditjon Baboçi , Anisa Qorri  ... Më shumë>>
2014-04-22
Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , z. Erion Veliaj
Sot në Universitetin Epoka, me mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë u mbajt Panairi i Punësimit në ndihmë të studentëve të rinj që janë në prag të përfundimit të procesit të tyre mësimor dhe shumë shpejt synojnë të jenë pjesë e tregut të punës.Agjencia Kombëtare e ... Më shumë>>
2014-03-31
Leksioni do të fokusohet mbi rëndësinë e kontekstit në perspektivën e arkitekturës. Arkitekti Steiner do të provokojë diskutim edhe rreth potencialit që kanë objektet e rrënuara e të harruara publike për t’u transformuar në gjeneratorë të shërbimeve kulturore dhe kulturë-formuese.Ky diskutim u ... Më shumë>>

Faqet