Lajme: Përmbledhje

2017-09-20
Bashkia Kolonjë, më datë 20.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Kolonjë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>
2017-09-15
Bashkia Mirditë, më datë 15.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Mirditë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>
2017-09-14
Bashkia Pukë, më datë 14.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë Pukë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Pukë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>
2017-09-13
Konferenca e Parë e projektit BRIGAID organizohet në Venecia, Itali (Qyteti i bukur i ndërtuar mbi 100 ishuj të vegjël në Lagunën e detit Adriatik) Ftojmë të gjithë të interesuarit të regjistrohen dhe të marrin pjesë, në veçanti ftesa i drejtohet Novatorëve të Klimës dhe Përdoruesve ... Më shumë>>
2017-09-12
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit gjatë periudhës kohore 2013-2016 ka hartuar në bashkëpunim 3 planet e para kombëtare për planifikimin dhe zhvillimin e qendrueshëm të territorit shqiptar, Planin e Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, Planin e Integruar Ndërsektorial për Bregdetin dhe ... Më shumë>>
2017-09-07
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të Planeve Kombëtare dhe eksperiencave të para me Planet ... Më shumë>>
2017-09-04
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ogranizon për të tretin vit radhazi, Akademinë Verore Atelier Albania (AASA). Qëllimi i saj është adresimi i çështjeve specifike të lidhura me sistemin e planifikimit territorial nëpërmjet një zinxhiri eksperimental të të mësuarit, por edhe ‘krijuarit ... Më shumë>>
2017-09-04
Data 1 Tetor shënon përfundimin e afatit të aplikimeve për prezantimin e ideve novatore, në projektin BRIGAID “Kapercimi i barrierave ne fushën e inovacionit në funksion të rekuperimit nga katastrofat”. Idetë e propozuara do të kenë në fokus tre komponentë kryesorë  të ndryshimeve klimatike, ... Më shumë>>
2017-08-30
Bashkia Gramsh, më datë 30.08.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Gramsh, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>
2017-08-29
Bashkia Belsh, më datë 29.08.2017, ora 10:30, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Belsh, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë Belsh ... Më shumë>>

Faqet