Lajme: Përmbledhje

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Strategjisë Territoriale të hartimit të PPV-së, Bashkia Tropojë

07/04/2017

Në sallën e Këshillit të Bashkisë Tropojë, më datë 07.04.2017, ora 11:00, u mbajt dëgjesa publike mbi “Prezantimin e dokumentit të Strategjisë Territoriale” dhe dokumentin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, për bashkinë Tropojë.

Mirëmëngjes Tirana!

06/04/2017

6 muaj më parë, në Tetor 2016, 65 krerë  Shtetesh dhe Qeverish, Ministra dhe Përfaqësues të Lartë, u mblodhën në Konferencën e Kombeve të Bashkuara mbi Strehimin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm Urban (Habitati III) në Quito, me pjesëmarrjen e qeverive rajonale dhe lokale, parlamentarëve, shoqërisë civ

Ftesë për pjesëmarrje në Takimin e Parë Kombëtar në kuadër të projektit BRIGAID më 21/04/2017

03/04/2017

Në datën 21 Prill 2017, do të zhvillohet takimi i Parë Kombëtar për Krijimin e Rrjetit të Bashkëpunëtorëve në kuadër të projektit BRIGAID ( Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience). Ky projekt është pjesë e programit “Horizon2020” i Komisionit Europian, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është përzgjedhur partnere.

MZHU udhëzim bashkive për procedurat e zbatimit të Planeve të Përgjithshme Vendore

28/03/2017

Me miratimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, 43 prej të cilave do të jenë gati për 43 bashki deri në fund të vitit 2017, rritet edhe përgjegjësia e bashkive lidhur me procesin e dhënies së lejeve të ndërtimit.

Njoftim për pezullim të përkohshëm të funksionimit të Regjistrit të Integruar të Territorit

28/03/2017
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju  njofton se Regjistri i Integruar i Territorit (RIT) do të jetë përkohësisht jashtë shërbimit (offline), pasi do të realizohet transferimi i të dhënave të tij në një infrastrukturë të re fizike, pranë AKSHIT.

Misioni i Taiex-it për implemetimin e planeve dhe krijimin e një platforme për monitorimin e tyre

27/03/2017

Ministria e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim me ekspertë austriakë të “TAIEX-it, z. Bernd Schuh dhe z.

Takim me ekpertë të planifikimit gjerman mbi mënyrat dhe mundësitë për implementimin dhe monitorimin e planeve kombëtare dhe lokale

21/03/2017

Në datat 17 dhe 19 Mars 2017, janë mbajtur takime midis stafit të AKPT-së dhe përfaqësuesve të Agjencisë së Planifikimit Hapësinor në Brandenburg, Gjermani (Joint Spatial Planning Agency). Takimet u mbajtën në Gjermani me kohëzgjatje 3-ditore.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Analizës Territoriale të hartimit të PPV-së, Bashkia Vau Dejës

10/03/2017

Në ambientet e njësisë Bushat, në Bashkinë Vau Dejës, më datë 10.03.2017, ora 11:00 u mbajt dëgjesa publike mbi “Analizën e thelluar dhe Vlerësimin e Territorit” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, për bashkinë Vau Dejës.

Ndryshimet në ligjin për planifikimin e territorit, Gjermeni: Nuk cënohet roli i pushtetit vendor

07/03/2017

Ministrja e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni prezantoi sot në Komisionin Kuvendor të Veprimtarive Prodhuese ndryshimet në ligjin “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”.

Faqet