Lajme: Përmbledhje

2017-12-13
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në bashkëpunim me Qeverinë Zviceriane, nëpërmjet Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP) organizuan më datë 13 Dhjetor, forumin mbi Planifkimin e Territorit Vendor. Në ... Më shumë>>
2017-12-13
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka marrë pjesë në dëgjesën e katërt publike të organizuar nga bashkia Gramsh, më datë 12.12.2017, mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren Lokale të Bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së, ... Më shumë>>
2017-12-12
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka marrë pjesë në dëgjesën e katwrt publike të organizuar nga bashkia Belsh, më datë 11.12.2017, mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren Lokale të Bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së, ... Më shumë>>
2017-12-11
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2017-12-07
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës i ngarkur me ligj për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të Planeve Kombëtare dhe eksperiencave të ... Më shumë>>
2017-11-15
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2017-11-13
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka marrë pjesë në dëgjesën e tretë publike të organizuar nga bashkia Dropull, më datë 10.11.2017, mbi Strategjinë Territoriale të Bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së, përfaqësues të AKPT-së, ... Më shumë>>
2017-11-09
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka marrë pjesë në dëgjesën e dytë publike të organizuar nga bashkia Kolonjë, më datë 08.11.2017, mbi Analizën Territoriale të Bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së, përfaqësues të AKPT-së, ... Më shumë>>
2017-11-09
Më datë 9-10 Nëntor 2017 u mbajt takimi i katërt periodik mbi ecurinë e projektit BRIGAID nga Lideri i Delft University of Technology (TuDelft) në Venecia, Itali.Projekti BRIGAID në kuadër të organizimeve periodike, kësaj here mendoj të harmonizoj takimin e radhës të të gjithë partnereve me ... Më shumë>>
2017-11-08
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka marrë pjesë në dëgjesën e dytë publike të organizuar nga bashkia Përmet, më datë 07.11.2017, mbi Analizën Territoriale të Bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin Ministria e Kulturës, Znj. Kumbaro, përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e ... Më shumë>>

Faqet