Violeta Liko

Specialiste në Sektorin e Shërbimeve( Protokoll /Arkivit )- Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email: violeta.liko@planifikimi.gov.al

 

Znj. Liko ka lindur më datë 12 qershor 1957.

 

Znj. Liko ka një eksperinecë shumë vjeçare në Arkivë. Që nga viti 2010 është specialiste e Protokoll-Arkivit, në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Nga viti 1980 deri në 1990 ka punuar si teknike  në Arkivën Teknike të Institutit të Studimeve dhe Projektimeve Nr.1 dhe më pas deri në 2010 si përgjegjëse në sektorin e Administratës Protokoll-Arkivë, në Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike (ISPU).

 

Znj. Liko ka mbaruar arsimin teknik në Shkollën Teknike të Ndërtimit, në vitin 1983. Në vitin 1980 ka marrë një çertifikatë Ekonomiku nga Kursi Qendror për përgatitjen dhe Trajnimin e Kuadrit.

 

Zotëron gjuhën ruse dhe atë angleze.