Suela Rusha

Specialiste Sektorin e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit  - Drejtoria e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

E-mail : suela.rusha@planifikimi.gov.al

 

Suela rusha , lindur më 26 Shkurt 1984 , ka mbaruar studimet e larta për topografi në Universitetin e Athinës , në Fakultetin Teknologjik të Athinës.

Znj. Rusha ka punuar pranë kompanisë private “Geoaxis” per vlerësimin e pasurisë së paluajtshme në Athinë për periudhën 2011 – 2012 , gjatë viteve 2012-2014 ka punuar si specialist pranë Qëndrës së Studimeve Albanologjike.Nga Shtatori i 2015 punon pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Zotëron shumë mirë greqisht,anglisht,italisht