Suela Meta

Specialiste e Sektorit Juridik – Drejtoria Juridike

Email: suela.meta@planifikimi.gov.al

 

Suela Meta ka kryer studimet e larta për juridik pranë Universiteti Privat “Kristal” dhe për financiere pranë Universitetit  “Fan.S.Noli”, Korçë.

Znj.Meta ka punuar si specialist finance pranë kompanisë “Reli Konstruksion” shpk,Tiranë,për periudhën Dhjetor 2009 - Shtator 2012.

Prej Shtator 2012 – Maj 2015 ka punuar si specialist finance pranë Agjencisë Kombetare të Planifikimit të Territorit dhe prej Maj 2015 punon si specialist jurist.

 

Zotëron shumë mirë gjuhën italiane dhe mirë atë angleze.