Shpendi Balilaj

Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve Kombëtare  -  Drejtorinë  e Planifikimi Kombëtar

E-mail : Shpend.balilaj@planifikimi.gov.al

 

Shpendi Balilaj , lindur më  13 Janar 1991 , Vlorë , ka kryer  studimet për Planifikim Urban në Fakultetin e Planifikimit Urban në Universitetin Polis.(Shtator 2009 – Korrik 2014).Gjithashtu zotëron dhe nje diplom në degën e Financës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës ( sistemi me kohë të pjesshme Shtator 2011-Korrik 2015)

Ka njohuri mbi programet kompjuterike si : Paketa Adobe , CorelDRAW,Auto Cad , Arc Gix etj

Për periudhën Mars 2014 – Janar 2015 ka kryer praktikën studentore pranë  Drejtorisë të Zhvillimit të Territorit.

Për periudhën Janar 2015-Gusht 2015 ka punuar si Specialist pranë Drejtorisë së Burimeve Mbështetëse.Nga 1 Shtatori 2015 ka kaluar në Sektorin e Projekteve Pilote  në pozicionin Specialist.

Zotëron mirë gjuhët Anglisht dhe Italisht