Ronilda Pine

Përgjegjëse në Sektorin e Sherbimeve Mbështetëse Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email : ronilda.pine@planifikimi.gov.al

Ronilda Pine lindur në Tiranë më16 nëntor 1982, ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, dega Administrim Publik, me një eksperiencë pune disa vjecare, përkatësisht si më poshtë:

  • 2007-2010 Banka Credins në pozicionin Shërbim Klienti
  • 2010-2013 Plus Communication në pozicionin e Përgjegjëse dege

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe atë italiane.