Njoftime punesimi

Vendet vakante Afati i fundit

1.Njoftim punësimi për pozicionin  Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Regjistrit dhe Mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave në Drejtorinë e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

27.11.2017

2.Njoftim punësimi për pozicionin Specialist në Sektorin e Hartimit të Planeve Kombëtare, në Drejtorinë e Planifikimit Kombëtar

Mbyllur

3.Terms of reference, duties and responsibilities for the Financial Manager BRIGAID, H2020

Mbyllur

4.Terms of reference, duties and responsibilities for the Project Assistant BRIGAID, H2020

Mbyllur

5.Terms of reference, duties and responsibilities for the Project Manager BRIGAID, H2020

Mbyllur

6.Njoftim punësimi për pozicionin e Specialistit në Sektorin e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit në Drejtorinë e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

 Mbyllur

7.Njoftim punësimi për pozicionin e Përgjegjës Sektori të Asistencës për Regjistrin në Drejtorine e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

 Mbyllur

8.Njoftim punësimi për pozicionin e Specialist në Sektorin të Regjistrit të Zhvillimit të territorit në Drejtorinë e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

 Mbyllur

9.Njoftim punësimi për pozicionin e Specialist në Sektorin e Planifikimit të Bashkërenduar në Drejtorine për Zhvillimin e Territorit

 Mbyllur

10.Njoftim punësimi për pozicionin e Specialist në Sektorin e Financës në Drejtorine e Finacës dhe Shërbimeve Mbështetëse

 Mbyllur